Вход за потребители              

2016-02-18 / Проучване на нормативната рамка за гражданското участие в други държави–членки на Съвета на Европа. Анализ на възможностите за разширяване участието на гражданите в управлението на местно ниво в България и изготвяне на предложения за нормативни промени


Категория: Общи документи

Изготвянето на аналитичния доклад за ролята на неправителствените организации и активността на гражданите в местното самоуправление бе възложено на Фондация „Институт за пряка демокрация” от Министерство на регионалното развитие и благоустройството през 2015 г. Основната цел е да се проучи нормативната рамка за гражданското участие в други държави-членки на Съвета на Европа, като се анализират възможностите за разширяване участието на гражданите в управлението на местно ниво в България и се изготвят предложения за съответните нормативни промени. Докладът съдържа 66 стр.
...

Изтегли документа

2013-03-21 / Аналитичен доклад за ролята на неправителствените организации и активността на гражданите в местното самоуправление


Категория: Общи документи

Изготвянето на аналитичния доклад за ролята на неправителствените организации и активността на гражданите в местното самоуправление бе възложено на Сдружение „Болкан Асист” от Министерство на регионалното развитие и благоустройството през 2011 г. Основната цел е да се проследи европейският опит в различни европейски страни относно участието на гражданите и неправителствените организации в местното самоуправление, и на тази база да се изследва развитието на тези процеси у нас. Докладът съдържа 52 стр. В допълнение е изготвен и материал с добри практики, съдържащ 32 стр.
...

Изтегли документа

Сборник с добри практики за включване на гражданите в решенията и политиките на местно ниво    


2013-03-20 / Приложение на Стратегията за иновации и добро управление в регион Валония, Белгия (английски език)


Категория: Общи документи

Документът е изготвен през 2009 г. и съдържа 20 стр. Той представя анализ на законодателната рамка за приложението на 12-те принципа за добро управление според Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво. Документът е подготвен от представители на властите в регион Валония, Белгия. ...

Изтегли документа

2013-03-20 / Кодекс за добро публично управление на Нидерландия (английски език)


Категория: Общи документи

Кодексът е изготвен от Департамента по публична администрация и демокрация към Министерството на вътрешните работи и кралските отношения на Кралство Нидерландия. Документът е публикуван през 2009 г. и съдържа 52 стр. В него са описани 7 основни принципа на добро управление и процесът на тяхното прилагане. ...

Изтегли документа

2010-03-16 / Декларация от Утрехт за доброто местно и регионално управление в бурни времена: предизвикателството на промяната


Категория: Общи документи

Декларацията е приета от Конференцията на министрите, отговорни за местното и регионално управление на Съвета на Европа, проведена в Утрехт на 16 - 17 ноември 2009 и включва:
Декларация за въздействието на финансовата/икономическа криза върху местното и регионално управление

Декларация за действията на правителството за преодоляване на препятствията пред трансграничното сътрудничество, включително протокол № 3 към Мадридската рамкова конвенция

Декларация за референтната рамка за регионална демокрация на Съвета на Европа

...

Изтегли документа

 

1