Вход за потребители              

2014-03-19 / Начало на Третата процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво


Категория: Трета процедура

България е първата страна в Европа, която ефективно прилага Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, приета от Съвета на Европа (СЕ). Основен елемент от Стратегията е присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Етикетът е сертификат за цялостно качество на управлението в общината и се оценява по единни критерии и процедури, разработени от СЕ, за всички страни в Европа. Оценката се извършва на база обективни показатели, чрез единни рамкови процедури и инструменти за оценяване. Носители на Етикета са местни власти, които приемат и прилагат в дейността си 12-те основни принципа на добро управление.
Етикетът представлява кристален дванадесетостен, върху чиито стени са гравирани на български език 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на СЕ. С Етикета се удостоверява, че управлението в об ...

Изтегли документа

Методика за оценяване на общините- кандидатки за получаване на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


План-график за провеждане на Третата процедура по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво   На 11-тото заседание на Комисията по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво, което се проведе на 24.02.2014 г., бе взето решение № 5 за утвърждаване на план-график за провеждане на Третата процедура по присъждане на Етикета.


Правила за работата по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


Правилник за дейността на Комисията по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


Приложения към указанията за кандидатстване на общините за Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


Указания за кандидатстване на общините за Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


 

1