Вход за потребители              

2016-03-02 / Добри практики на община Мездра


Категория: Втора процедура

Община Мездра, удостоена през 2013 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с 7 свои добри практики. Тези практики са следните: "Работни места за всички желаещи временна работа. Равен шанс за равен старт", "Подобряване условията на живот и труд на деца и младежи с увреждания", "Управление на отпадъците в община Мездра - съвместен проект с община Враца", "Система за финансово управление и контрол", "Туристическа атракция Археологически комплекс "Калето", "Студентите работят за благоустрояването на община Мездра" и "Община Мездра и Асоциация за развитие на алтернативен туризъм - КОРИТЕН, Мездра - партньори при реализиране на младежки проекти".
...

Изтегли документа

Добра практика № 2 "Подобряване условията на живот и труд на деца и младежи с увреждания"   


Добра практика № 3 "Управление на отпадъците в община Мездра - съвместен проект с община Враца"   


Добра практика № 4 "Система за финансово управление и контрол"   


Добра практика № 5 "Туристическа атракция Археологически комплекс "Калето"   


Добра практика № 6 "Студентите работят за благоустрояването на община Мездра"   


Добра практика № 7 "Община Мездра и Асоциация за развитие на алтернативен туризъм - КОРИТЕН, Мездра - партньори при реализиране на младежки проекти"   


2016-03-02 / Добра практика на община Търговище


Категория: Втора процедура

Община Търговище, удостоена през 2013 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с една своя добра практика - "Внедряване на система за ранно предупреждение в Община Търговище". ...

Изтегли документа

2016-03-02 / Добра практика на община Троян


Категория: Втора процедура

Община Троян, удостоена през 2013 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с една своя добра практика - "Засилване на местното самоуправление и развитие на гражданското общество". ...

Изтегли документа

2016-03-02 / Добри практики на Столична община


Категория: Втора процедура

Столична община, удостоена през 2013 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с 10 свои добри практики. Тези практики са следните: "Интегрирана система за управление (ИСУ) ISO 9001: 2008 и ISO 14001:2004", "Личен план за обучение на служител", "Подобряване състоянието на околната среда на Столична община", "Подобряване на състоянието и поддръжката на речните корита в урбанизираната територия на Столична община и недопускане на кризисни ситуации, предизвикани от намалената им проводимост", "Подобряване на техническото състоянието на язовир „Мърчаево", с. Мърчаево, район „Витоша", Столична община", "Подобряване на техническото състоянието на язовир „Мрамор", с. Мрамор, район „Връбница", Столична община", "Подобряване на техническото състоянието на язовир „Суходол-2", кв. „Суходол", район „Овча купел", Столична община", "Домаш ...

Изтегли документа

2016-03-02 / Добра практика на община Смядово


Категория: Втора процедура

Община Смядово, удостоена през 2013 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с една своя добра практика - "Разкриване на социална услуга «Обществена трапезария» в гр. Смядово". ...

Изтегли документа

2016-03-02 / Добри практики на община Смолян


Категория: Втора процедура

Община Смолян, удостоена през 2013 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с 2 свои добри практики. Тези практики са следните: проект „Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в град Смолян" и проект „Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровина и Петково и в Дневния център за деца и възрастни с
увреждания „Звънче", гр. Смолян". ...

Изтегли документа

Добра практика № 2 Проект "Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровина и Петково и в Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче", гр. Смолян"   


2016-03-02 / Добра практика на община Свищов


Категория: Втора процедура

Община Свищов, удостоена през 2013 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с една своя добра практика - "Социални услуги в полза на ДЕТЕТО". ...

Изтегли документа

2016-03-02 / Добри практики на община Русе


Категория: Втора процедура

Община Русе, удостоена през 2013 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с 2 свои добри практики. Тези практики са следните: "Еврорегион Русе-Гюргево оперативни решения: мастерпланинг за интегрирано управление на възможностите за развитие" и "Проект ВЕСА". ...

Изтегли документа

2016-03-02 / Добра практика на община Поморие


Категория: Втора процедура

Община Поморие, удостоена през 2013 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с една своя добра практика - "Е-мрежа за административно обслужване и финансов контрол  в Община Поморие". ...

Изтегли документа

2016-03-02 / Добри практики на община Перник


Категория: Втора процедура

Община Перник, удостоена през 2013 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с 5 свои добри практики. Тези практики са следните: "Община Перник в планиране на Стратегия за развитие на социалните услуги", "Община Перник в подкрепа на интеграционните политики", "Център за административно обслужване на гражданите и бизнеса", "КИТАРИАДА" - "културна марка" за град Перник и "Нов Интернет сайт на община Перник".
...

Изтегли документа

Добра практика № 2 "Община Перник в подкрепа на интеграционните политики"   


Добра практика № 3 "Център за административно обслужване на гражданите и бизнеса"   


Добра практика № 4 "КИТАРИАДА" - "културна марка" за град Перник   


Добра практика № 5 "Нов Интернет сайт на община Перник"   


 

1 2 Следваща