Вход за потребители              

2011-01-04 / Анализ и оценка на ефективността и рационалността на извършваните административно-териториални промени в България


Категория: Общи документи

Докладът е изготвен през 2010 г. от ФРМС Консулт ЕООД и съдържа анализ и оценка на ефективността на извършваните административно-териториални промени след приемането на Закона за административно-териториалното устройство на Република България и приносът им за подобряване качеството на живот и обслужване на населението. ...

Изтегли документа

2010-11-18 / Хроника на обособяване на регионите в България


Категория: Общи документи

Хрониката е изготвена през 2010 г. от Димитър Попов, експерт в НСИ, и съдържа 3 стр. Разгледано е историческото развитие на извършените основни административно-териториални реформи на областно и окръжно ниво от Освобождението до наши дни. ...

Изтегли документа

2009-07-28 / Промени в Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици


Категория: Общи документи

Документът се поддържа от НСИ и съдържа информация за всички административно-териториални промени в страната от Освобождението досега. ...

Изтегли документа

2009-07-15 / Аналитичен доклад за развитие и усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната


Категория: Общи документи

Докладът съдържа анализ на състоянието на административно-териториалното устройство и административно-териториалните единици, като са набелязани насоки за развитието и усъвършенстването им. В резултат от анализа и оценката са направени конкретни изводи и препоръки за тяхното развитие и усъвършенстване. ...

Изтегли документа

2009-04-10 / Историческо развитие на административно-териториалното устройство на територията на България


Категория: Общи документи

Характерен белег на административно-териториалните реформи, провеждани в България е, че те не са се повтаряли механично, а съобразно със специфичните задачи на всеки етап от развитие на процесите в националната територия са се променяли количествените и качествени характеристики на териториалните единици, степента на развитието и изграждането им. Административно-териториалните реформи в нашата страна са се извършвали средно на 10-11 години за нивата области и окръзи. На равнище общините и кметствата промените са по-динамични, установявани с царски укази и укази на Държавния съвет и Народното събрание до 1979 г. След 1979 г. се забелязва стабилност в реформирането на общините. ...

Изтегли документа

2009-04-10 / Преглед на българското законодателство свързано с местното самоуправление и административно-териториално деление в периода 1879-1939 г.


Категория: Общи документи

В доклада е направен преглед на законодателството в България, свързано с местното самоуправление и административно-териториално деление в периода 1879 - 1939 г. ...

Изтегли документа

 

  Предишна 1 2