Вход за потребители              

2014-07-21 / Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг(а) и родствени връзки


Категория: Общи документи

Документът е част от Проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за
предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез
Европейския социален фонд, с регистрационен № КБ 11-31-2 от 13.10.2011 г ...

Изтегли документа

2014-07-21 / Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг(а) и деца


Категория: Общи документи

Документът е част от Проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за
предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез
Европейския социален фонд, с регистрационен № КБ 11-31-2 от 13.10.2011 г ...

Изтегли документа

2013-07-17 / Намаляване на административната и регулаторната тежест


Категория: Общи документи

Приложение към писмото на заместник министър-председателя по икономическото развитие във връзка с инициативата за облекчаване на регулаторните режими в България. ...

Изтегли документа

2013-07-12 / Базисен модел за въвеждане на комплексно административно обслужване


Категория: Общи документи

Окончателната версия на базисния модел за въвеждане на комплексно административно обслужване беше приета на заседание на Министерския съвет от 19.06.2013 г.
Базисният модел на комплексно административно обслужване допълва и надгражда Базисния модел за административно обслужване на принципа на „едно гише” от 2002 г., като дава акценти и посока, която отговаря на текущото развитие на обществото и технологиите.
Моделът представлява обща универсална рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване в държавната администрация. Неговата цел е да подпомогне административните органи при прилагане на принципите за комплексно административно обслужване, като предоставя структурирана цялостна методология за практическото му въвеждане.
Акцентът на методологията е върху изискванията за осигуряване на ефективно взаимодействие и координация между отделните администрации, необ ...

Изтегли документа

2013-06-24 / Базисен модел на комплексно административно обслужване


Категория: Общи документи

На 19 юни 2013 г., Министерският съвет прие Базисен модел на комплексно административно обслужване.
Базисният модел на комплексно административно обслужване е първата стъпка от набора от мерки и инициативи за цялостна промяна на начина, по който се предоставят услуги от българската администрация.
Базисният модел на комплексно административно обслужване допълва и надгражда Базисния модел за административно обслужване на принципа на „едно гише” от 2002 г.
Моделът представлява обща универсална рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване в държавната администрация. Неговата цел е да подпомогне административните органи при прилагане на принципите за комплексно административно обслужване, като предоставя структурирана цялостна методология за практическото въвеждане на комплексно административно обслужване.
С въвеждане на модела се очаква:
- Да спре пр ...

Изтегли документа

2013-05-14 / Базисен модел на комплексно административно обслужване


Категория: Общи документи

Базисният модел на комплексно административно обслужване допълва и надгражда Базисния модел за административно обслужване на принципа на „едно гише” от 2002 г., като дава акценти и посока, която отговаря на текущото развитие на обществото и технологиите.
Моделът представлява обща универсална рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване в държавната администрация. Неговата цел е да подпомогне административните органи при прилагане на принципите за комплексно административно обслужване, като предоставя структурирана цялостна методология за практическото му въвеждане.
Акцентът на методологията е върху изискванията за осигуряване на ефективно взаимодействие и координация между отделните администрации, необходимата обезпеченост с човешки ресурси, съответните процеси и услуги, детайлен подход за изпълнение, както и възможните предизвикателства. Специално внимание е объ ...

Изтегли документа

2012-07-27 / Въпрос от Общинска администрация Ветово


Категория: Въпроси и отговори по модела на заплащане и новите длъжности в администрацията

Дава се отговор на въпроса: дали заплатите на хора заемащи длъжността дежурен в Общинския съвет за сигурност могат да бъдат повишени на базата на промените в законодателството. ...

Изтегли документа

 

  Предишна 1 2 3 4 Следваща