Вход за потребители              

2009-06-10 / Концепция за финансова децентрализация


Категория: Основни документи

Основната цел на концепцията представлява предоставянето на публични услуги по количество, качество и цени, съответстващи на потребностите и съобразени с възможностите на гражданите, на основата на устойчиво и дългосрочно балансиране на разходните отговорности на общините със стабилни приходоизточници и ефективен граждански контрол.
Документът е приет с Решение № 399 на Министерския съвет от 2002 г. и съдържа 42 страници. ...

Изтегли документа

 

  Предишна 1 2