Вход за потребители              

2016-03-02 / Добра практика на община Кнежа


Категория: Втора процедура

Община Кнежа, удостоена през 2013 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с една своя добра практика - "В услуга на гражданите". ...

Изтегли документа

2016-03-02 / Добра практика на община Кирково


Категория: Втора процедура

Община Кирково, удостоена през 2013 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с една своя добра практика - "Придобиване на квалификация от ниско образовани и продължително безработни лица последвано от включването им в заетост". ...

Изтегли документа

2016-03-02 / Добра практика на община Долна баня


Категория: Втора процедура

Община Долна баня, удостоена през 2013 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с една своя добра практика - "Център за обществена подкрепа". ...

Изтегли документа

2016-03-02 / Добра практика на община Добрич


Категория: Втора процедура

Община Добрич, удостоена през 2013 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с една своя добра практика - "Повишаване капацитета на местните власти за управление на биоразградимите отпадъци и намаляване на въглеродния отпечатък - пилотен модел за оползотворяване на биоразградими отпадъци в Община Добрич".  ...

Изтегли документа

2016-03-02 / Добри практики на община Димитровград


Категория: Втора процедура

Община Димитровград, удостоена през 2013 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с 4 свои добри практики. Тези практики са следните: "Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Димитровград", "Социално предприятие - Обществена пералня", "За приветлива градска среда” и Кампания пролетно почистване "За чиста природа и приветлива Община". 
...

Изтегли документа

Добра практика № 2 "Социално предприятие - Обществена пералня"   


Добра практика № 3 "За приветлива градска среда”   


Добра практика № 4 Кампания пролетно почистване "За чиста природа и приветлива Община"   


2016-03-02 / Добри практики на община Бяла Слатина


Категория: Втора процедура

Община Бяла Слатина, удостоена през 2013 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с 2 свои добри практики. Първата практика е наименована "Създаване на Обществен съвет за подпомагане работата на кмета на община Бяла Слатина", а втората - "Въвеждане на информационна система "Матеус".
...

Изтегли документа

Добра практика № 2 "Въвеждане на информационна система "Матеус"   


 

  Предишна 1 2