Вход за потребители              

2016-03-09 / Добри практики на община Добрич


Категория: Трета процедура

Община Добрич, удостоена през 2015 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз със 7 свои добри практики. Тези практики са следните: "Център  за  защита  на  природата  и  животните", "Инициативи в Дневен център за възрастни с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция към Община град Добрич", "Терапевтична конна езда за деца от Дневния център за деца с увреждания", "Организиране на Коледно тържество за децата, настанени в приемни семейства, заедно с приемните им  родители", "Инициативи на Местната комисия БППМН при Община град Добрич", "Социални услуги за стари хора: Обучение и съдействие при ползване на интернет и скайп" и "Художествена самодейност в добричките клубове на пенсионера".
...

Изтегли документа

Добра практика № 2 "Инициативи в Дневен център за възрастни с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция към Община град Добрич"   


Добра практика № 3 "Терапевтична конна езда за деца от Дневния център за деца с увреждания"   


Добра практика № 4 "Организиране на Коледно тържество за децата, настанени в приемни семейства, заедно с приемните им родители"   


Добра практика № 5 "Инициативи на Местната комисия БППМН при Община град Добрич"   


Добра практика № 6 "Социални услуги за стари хора: Обучение и съдействие при ползване на интернет и скайп"   


Добра практика № 7 "Художествена самодейност в добричките клубове на пенсионера"   


2016-03-09 / Добри практики на община Димитровград


Категория: Трета процедура

Община Димитровград, удостоена през 2015 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с 3 свои добри практики. Тези практики са следните: Общински фонд «Ин витро», "Територия, Енергия & Заетост – ТЕРРЕ” и «Чисто и умно» - Рециклиращ център. ...

Изтегли документа

Добра практика № 2 "Територия, Енергия & Заетост – ТЕРРЕ"   


Добра практика № 3 «Чисто и умно» - Рециклиращ център   


2016-03-09 / Добри практики на община Горна Оряховица


Категория: Трета процедура

Община Горна Оряховица, удостоена през 2015 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с 5 свои добри практики. Тези практики са следните: "Графит фест", "Фамилатлон в Горна Оряховица", проект „Мостове към бъдещето”, „Мартеницата – българският символ в Европа” и "Културно-образователен форум". ...

Изтегли документа

Добра практика № 2 "Фамилатлон в Горна Оряховица"   


Добра практика № 3 проект „Мостове към бъдещето”   


Добра практика № 4 "Мартеницата – българският символ в Европа"   


Добра практика № 5 "Културно-образователен форум"   


2016-03-09 / Добри практики на община Габрово


Категория: Трета процедура

Община Габрово, удостоена през 2015 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз със 6 свои добри практики. Тези практики са следните: „Приеми ме на село”, „Стратегия за управление на човешките ресурси на Община Габрово”, "Внедряване на Информационната система за работа на Общински съвет Габрово", "Разкриване на социална услуга Наблюдавано жилище чрез публично – частно партньорство между Община Габрово и Фондация за социална промяна и включване – София", "Разкриване на социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния спектър с финансовата подкрепа на частни дарители от град Тун, Швейцария - семейство Розмари и Йон Келер" и "Осъществяване на партньорски взаимоотношения между четири общини от област Габрово и разкриване на медико-социална услуга Регионален хоспис".
...

Изтегли документа

Добра практика № 2 "Стратегия за управление на човешките ресурси на Община Габрово"   


Добра практика № 3 "Внедряване на Информационната система за работа на Общински съвет Габрово"   


Добра практика № 4 "Разкриване на социална услуга Наблюдавано жилище чрез публично – частно партньорство между Община Габрово и Фондация за социална промяна и включване – София"   


Добра практика № 5 "Разкриване на социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния спектър с финансовата подкрепа на частни дарители от град Тун, Швейцария - семейство Розмари и Йон Келер"   


Добра практика № 6 "Осъществяване на партньорски взаимоотношения между четири общини от област Габрово и разкриване на медико-социална услуга Регионален хоспис"   


2016-03-09 / Добри практики на община Вълчи дол


Категория: Трета процедура

Община Вълчи дол, удостоена през 2015 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с 3 свои добри практики. Тези практики са следните: "Здравен мидиатор", проект "Е-ПОДЕМ - Европейски Проекти, Общински Дейности и Електронен Мениджмънт" и проект ”Модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса". ...

Изтегли документа

Добра практика № 2 проект "Е-ПОДЕМ - Европейски Проекти, Общински Дейности и Електронен Мениджмънт""   


Добра практика № 3 проект ”Модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса"   


2016-03-09 / Добра практика на община Враца


Категория: Трета процедура

Община Враца, удостоена през 2015 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с една своя добра практика - Пресконференции „На кафе с кмета”.

...

Изтегли документа

2016-03-09 / Добри практики на община Бяла Слатина


Категория: Трета процедура

Община Бяла Слатина, удостоена през 2015 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с 2 свои добри практики. Тези практики са следните: "Създаване на ползотворно сътрудничество и партньорство между ОС на БЧК Враца и Община Бяла Слатина при реализиранe на социални инициативи" и Партньорство за предоставяне на услугата „Социален асистент”.

...

Изтегли документа

Добра практика № 2 "Партньорство за предоставяне на услугата „Социален асистент”"   


2016-03-09 / Добри практики на община Банско


Категория: Трета процедура

Община Банско, удостоена през 2015 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с 5 свои добри практики. Тези практики са следните: Благотворителна кампания „Да отворим сърцата си за Коледа”, "Къде вложихме парите от платени данъци 2013 г.", "Създаване на общинския фонд „ИН ВИТРО” за подкрепа на семейства с репродуктивни проблеми", "Център за развитие на човешките ресурси" и "Въвеждане на 80 онлайн услуги, които да улесняват потребителите на административни услуги".
...

Изтегли документа

Добра практика № 2 "Къде вложихме парите от платени данъци 2013 г."   


Добра практика № 3 "Създаване на общинския фонд „ИН ВИТРО” за подкрепа на семейства с репродуктивни проблеми"   


Добра практика № 4 "Център за развитие на човешките ресурси"   


Добра практика № 5 "Въвеждане на 80 онлайн услуги, които да улесняват потребителите на административни услуги"   


 

  Предишна 1 2