Вход за потребители              

2011-03-02 / Проучване на административната тежест в пилотни общини


Категория: Общи документи

Администрацията на Министерския съвет и Световната банка са партньори в областта на аналитичната и консултантска дейност за по-доброто регулиране.
В рамките на партньорството се предвижда извършване на проучване сред пилотни общини и провеждане на експертен диалог по темата.
Целта на проучването, обхващащо 12 пилотни общини с висока икономическа активност, е да се изследват административните пречки пред бизнеса за да се набележат конкретни мерки за намаляване на административната тежест за икономическите субекти, като в същото време се оптимизира административната тежест на общинско ниво, следвайки най-добрите международни норми.
Предмет на проучването са 16 общински услуги и тяхното въздействие върху бизнеса.
Проучването се осъществява чрез попълване на образец за регистриране на административна услуга.
Пилотните общини (Благоевград, Бургас, Варна, Велико ...

Изтегли документа

официално писмо (на английски език)   


Приложение 1: Административни услуги за проучване сред 12 общини   


Приложение 2: Образец за регистриране на административна услуга   


 

  Предишна 1 2 3 4