Вход за потребители              

2009-10-29 / Прилагане на публичните политики на териториално ниво във Франция


Категория: Франция

Съдържа презентация за прилагането на публичните политики на териториално ниво във Франция, представена на 27 май 2008 г. на семинар във Велико Търново, проведен в рамките на Туининг проект “Укрепване капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения”.
Представени са видовете публични териториални политики и секторните публични политики, основните действащи лица за прилагане на публичните политики на териториално ниво и добри практики.
Презентацията е представена от Ксавие Живле и съдържа 17 слайда.

...

Изтегли документа

2009-10-29 / Административна организация на Франция


Категория: Франция

Съдържа презентация за административната организация на Франция, представена на 27 май 2008 г. на семинар във Велико Търново, проведен в рамките на Туининг проект “Укрепване капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения”.
Представено е разграничението между процесите на деконцентрация и децентрализация, разпределение на компетенциите и организацията на държавните служби на териториално ниво, както и примери за междуведомствени териториални политики.
Презентацията е представена от Ксавие Живле и съдържа 18 слайда. ...

Изтегли документа

2009-10-01 / Инструкция на министър-председателя на Република Франция за организацията на деконцентрираната администрация във Франция


Категория: Франция

Инструкцията за организация на деконцентрираната администрация във Франция е приложение към брошурата за Реформа на областното ниво на управление, отпечатана в рамките на Туининг проект “Укрепване капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения”.
Документът е утвърден от министър-председателя на Франция през 2008 г.
...

Изтегли документа

 

1