Вход за потребители              

2016-12-12 / Регионални профили: Показатели за развитие 2016 г.


Категория: Общи документи

Изследването „Регионални профили: показатели за развитие” съдържа 156 страници и се изготвя от екипа на Института за пазарна икономика и неговите партньори от Региостат с цел да се представи социално-икономическото състояние на областите в България към средата на 2016 г. и тяхното развитие от 2000 г. досега. Изследването търси отговор на въпроса какво прави едни области относително по-развити или проспериращи, а други – по-бедни или изоставащи. Регионалните профили на областите са очертани въз основа на 63 индикатора, описващи икономическото и социалното развитие на областите. Профилите на 28-те области в страната обхващат дванадесет категории, всяка от които има отношение към качеството на живот и развитието на областите. Регионалните профили са предназначени за всеки интересуващ се от регионално развитие, като надеждата ни е това издание да провокира дебати на местно ниво и да бъде осн ...

Изтегли документа

2016-03-01 / Регионални профили: Показатели за развитие 2015 г.


Категория: Общи документи

Изследването „Регионални профили: показатели за развитие 2015” съдържа 160 страници и се изготвя от екипа на Института за пазарна икономика и неговите партньори от Региостат с цел да се представи социално-икономическото състояние на областите в България към средата на 2015 г. и тяхното развитие от 2000 г. досега. Изследването търси отговор на въпроса какво прави едни области относително по-развити или проспериращи, а други – по-бедни или изоставащи. Регионалните профили на областите са очертани въз основа на 63 индикатора, описващи икономическото и социалното развитие на областите. Профилите на 28-те области в страната обхващат дванадесет категории, всяка от които има отношение към качеството на живот и развитието на областите. Регионалните профили са предназначени за всеки интересуващ се от регионално развитие, като надеждата ни е това издание да провокира дебати на местно ниво и да бъд ...

Изтегли документа

Регионални профили: Показатели за развитие 2015 г. (на английски език)   


2014-12-11 / Регионални профили: Показатели за развитие 2014 г.


Категория: Общи документи

Изследването „Регионални профили: показатели за развитие 2014” съдържа 172 страници и се изготвя от екипа на Института за пазарна икономика и неговите партньори от Региостат с цел да се представи социално-икономическото състояние на областите в България към средата на 2014 г. и тяхното развитие от 2000 г. досега. Регионалните профили на областите са очертани въз основа на 59 индикатора в търсене на отговор на въпроса какво прави едни области относително по-развити или проспериращи, а други – по-бедни или изоставащи.

Анализът на последните налични данни разкрива бавни, но осезаеми положителни тенденции на икономическо възстановяване в повечето области на страната. Поради по-късното публикуване на някои от макроикономическите индикатори на областно ниво подобрението е най-ясно видимо на пазара на труда. Тези тенденции се потвърждават и от проведените специално за целите на изсле ...

Изтегли документа

Регионални профили: Показатели за развитие 2014 г. (на английски език)    


2013-11-15 / Регионални профили: Показатели за развитие 2013 г.


Категория: Общи документи

Изследването „Регионални профили: показатели за развитие 2013” съдържа 234 страници и се изготвя от екипа на Института за пазарна икономика и неговите партньори от Региостат с цел да се представи социално-икономическото състояние на областите в България към средата на 2013 г. и тяхното развитие от 2000 г. досега. Регионалните профили на областите са очертани въз основа на 58 индикатора в търсене на отговор на въпроса какво прави едни области относително по-развити или проспериращи, а други – по-бедни или изоставащи. Профилите на 28-те области в страната обхващат осем категории, всяка от които има отношение към качеството на живот и развитието на областите – демография, икономика, данъци и администрация, инфраструктура, здраве, околна среда, образование и социална среда.
Анализът на наличните статистически данни, резултатите от проведените полеви проучвания, както и срещите на екипа ...

Изтегли документа

Регионални профили: Показатели за развитие 2013 г. (на английски език)    


2013-04-12 / Регионални профили:Показатели за развитие 2012 г.


Категория: Общи документи

Публикацията е изготвена от Института за пазарна икономика и съдържа 176 страници с подробни профили на 28-те области в България. Изследването се съсредоточава върху развитието на българските региони за периода от 2000 г. до средата на 2012 г. Категориите, върху които е насочен фокусът на изследването са: демография, икономика, бизнес среда, инфраструктура, здраве, околна среда, образование и социална среда. ...

Изтегли документа

Регионални профили: Показатели за развитие 2012 г. (на английски език)   


2009-10-01 / Подобряване на административния капацитет на регионално ниво в България


Категория: Общи документи

Настоящият доклад е изготвен от Кзавие Живле и Лионел Риму, френски експерти, в рамките на туининг проект по Програма ФАР «Укрепване на капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения”.
Констатира се, че на областто ниво няма ясна визия за националните стратегии, капацитетът за координиране на държавната политиката на териториално равнище и за координация с местните власти е нисък.
Направени са предложения за подпомагане на областните администрации за изпълнение на ефективна и положителна роля при реализирането на националните политики по приоритетите от програмата на правителството и за подобряване на административния капацитет на тези структури в съответствие с посочените по-горе цели (организационна структура, процеса на вземане на решения, информационен поток и вътрешна коор ...

Изтегли документа

 

1