Вход за потребители              

2015-07-10 / Годишник на регионите на Евростат 2014 (английски език)


Категория: Регионална статистика

Статистическата информация е важен инструмент за разбиране и количествено определяне на въздействието на политическите решения в определена територия или регион. Годишникът на регионите на Евростат 2014 (334 стр., 10 МВ в архивиран вид) дава подробна картина, свързана с широка гама от статистически теми в регионите на държавите-членки на Европейския съюз (ЕС), както и регионите на ЕАСТ и страните-кандидатки за членство. Всяка глава представя статистическа информация в карти, цифри и таблици, придружени от описание на политическия контекст, основните констатации и източници на данни. Тези регионални показатели са представени за следните 11 теми: население, здравеопазване, образование, пазар на труда, икономика, структурна бизнес статистика, научни изследвания и иновациите, информационно общество, туризъм, транспорт и земеделие. В допълнени ...

Изтегли документа

2013-04-11 / Регионaлна статистика за Област Бургас 2006 г. - 2011 г.


Категория: Регионална статистика

Регионална статистика за Област Бургас 2006 г. - 2011 г.
Връзка към сайт на Нaционалния статистически институт, Регионална статистика, Област Бургас:
http://www.nsi.bg/regstatbg.php?RST=13 ...

Изтегли документа

2013-04-11 / Регионaлна статистика за Област Русе 2006 г. - 2011 г.


Категория: Регионална статистика

Регионална статистика за Област Русе 2006 г. - 2011 г.
Връзка към сайт на Нaционалния статистически институт, Регионална статистика, Област Русе:
http://www.nsi.bg/regstatbg.php?RST=6 ...

Изтегли документа

2013-04-11 / Регионална статистика за Област Плевен 2006 г. - 2011 г.


Категория: Регионална статистика

Регионална статистика за Област Плевен 2006 г. - 2011 г.
Връзка към сайт на Нaционалния статистически институт, Регионална статистика, Област Плевен:
http://www.nsi.bg/regstatbg.php?RST=4 ...

Изтегли документа

2013-04-11 / Регионална статистика за Област Монтана 2006 г. - 2011 г.


Категория: Регионална статистика

Регионална статистика за Област Монтана 2006 г. - 2011 г.
Връзка към сайт на Нaционалния статистически институт, Регионална статистика, Област Монтана:
http://www.nsi.bg/regstatbg.php?RST=2 ...

Изтегли документа

2013-04-11 / Регионална статистика за Област Добрич 2006 г. - 2011 г.


Категория: Регионална статистика

Регионална статистика за Област Добрич 2006 г. - 2011 г.
Връзка към сайт на Нaционалния статистически институт, Регионална статистика, Област Добрич:
http://www.nsi.bg/regstatbg.php?RST=8 ...

Изтегли документа

2013-04-11 / Регионална статистика за Област Пазарджик 2006 г. - 2011 г.


Категория: Регионална статистика

Регионална статистика за Област Пазарджик 2006 г. - 2011 г.
Връзка към сайт на Нaционалния статистически институт, Регионална статистика, Област Пазарджик:
http://www.nsi.bg/regstatbg.php?RST=21 ...

Изтегли документа

2013-04-11 / Регионална статистика за Област Пловдив 2006 г. - 2011 г.


Категория: Регионална статистика

Регионална статистика за Област Пловдив 2006 г. - 2011 г.
Връзка към сайт на Нaционалния статистически институт, Регионална статистика, Област Пловдив:
http://www.nsi.bg/regstatbg.php?RST=18 ...

Изтегли документа

2013-04-11 / Регионална статистика за Област Кърджали 2006 г. - 2011 г.


Категория: Регионална статистика

Регионална статистика за Област Кърджали 2006 г. - 2011 г.
Връзка към сайт на Нaционалния статистически институт, Регионална статистика, Област Кърджали:
http://www.nsi.bg/regstatbg.php?RST=19 ...

Изтегли документа

2013-04-11 / Регионална статистика за Област Велико Търново 2006 г. - 2011 г.


Категория: Регионална статистика

Регионална статистика за Област Велико Търново 2006 г. - 2011 г.
Връзка към сайт на Нaционалния статистически институт, Регионална статистика, Област Велико Търново:
http://www.nsi.bg/regstatbg.php?RST=5 ...

Изтегли документа

 

1 2 3 Следваща