Вход за потребители              

2017-12-12 / ЕТИКЕТ ЗА ИНОВАЦИИ ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО - доклади на независимите експерти


Категория: Четвърта процедура

...

Изтегли документа

Доклад на независим експерт за община Девня   


Доклад на независим експерт за община Девня 2   


Доклад на независим експерт за община Габрово   


Доклад на независим експерт за община Габрово 2   


Доклад на независим експерт за община Банско   


Доклад на независим експерт за община Банско 2   


Доклад на независим експерт за община Димитровград   


Доклад на независим експерт за община Димитровград 2   


Доклад на независим експерт за община Добрич   


Доклад на независим експерт за община Добрич 2   


Доклад на независим експерт за община Горна Оряховица   


Доклад на независим експерт за община Горна Оряховица 2   


Доклад на независим експерт за община Вълчи дол   


Доклад на независим експерт за община Вълчи дол 2   


Доклад на независим експерт за община Бяла Слатина   


Доклад на независим експерт за община Бяла Слатина 2   


Доклад на независим експерт за община Кнежа   


Доклад на независим експерт за община Кнежа 2   


Доклад на независим експерт за община Павликени   


Доклад на независим експерт за община Павликени 2   


Доклад на независим експерт за община Поморие   


Доклад на независим експерт за община Поморие 2   


Доклад на независим експерт за община Свищов   


Доклад на независим експерт за община Свищов 2   


Доклад на независим експерт за община Самоков   


Доклад на независим експерт за община Самоков 2   


Доклад на независим експерт за община Смядово   


Доклад на независим експерт за община Смядово 2   


Доклад на независим експерт за община Търговище   


Доклад на независим експерт за община Търговище 2   


Доклад на независим експерт за община Троян   


Доклад на независим експерт за община Троян 2   


Доклад на независим експерт за община Русе   


Доклад на независим експерт за община Русе 2   


2017-10-18 / ЕТИКЕТ ЗА ИНОВАЦИИ ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО - информация за изпълнението на четвъртата процедура


Категория: Четвърта процедура

Официалната церемония по награждаване на общините се продведе на 16-ти октомври 2017 г. по време на Дванадесетата годишна среща на местните власти в курортен комплекс „Албена“, организирана от НСОРБ. Кристалните призове и грамотите бяха връчени на отличените общини от министъра на регионалното развитие и благоустройството – г-н Николай Нанков.
...

Изтегли документа

Доклад за изпълнението и резултатите от проведеното анкетно проучване по прилагане на 12-те принципа за добро демократично управление сред гражданите на общините, подали заявление за участие в Четвъртата процедура   


Доклади по общини за изпълнението и резултатите от проведеното анкетно проучване по прилагане на 12-те принципа за добро демократично управление сред гражданите на общините, подали заявление за участие в Четвъртата процедура   


Доклади по общини за изпълнението и резултатите от проведеното анкетно проучване по прилагане на 12-те принципа за добро демократично управление сред гражданите на общините, подали заявление за участие в Четвъртата процедура   


Протокол от заседание на Комисията за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


Решение № 1 от заседание на Комисията за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво от 28-ми септември 2017 г.   


Решение № 2 от заседание на Комисията за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво от 4-ти октомври 2017 г.   


Решение № 3 от заседание на Комисията за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво от 4-ти октомври 2017 г.   


2016-12-29 / Начало на Четвъртата процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво


Категория: Четвърта процедура

I. Обща информация
Република България е първата държава-членка на Съвета на Европа (СЕ), която през 2010 г. получи право (акредитация) от СЕ да присъжда на свои общини Етикет за иновации и добро управление на местно ниво (Етикета).
Етикетът представлява кристален дванадесетостен (додекаедър), върху чиито стени са гравирани на български език 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на СЕ (приета през октомври 2007 г. на 15-тата сесия на Конференцията на европейските министри, отговорни за местното и регионално управление, във Валенсия, и одобрена с Решение на Българското правителство през същия месец).
С Етикета се удостоверява, че управлението в дадена община отговаря на определени изисквания за качество на предоставяните административни услуги.
Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобрява ...

Изтегли документа

Еталон за самооценка (бенчмарк) за Етикета за иновации и добро управление - необходим документ за кандидатстване   


Методика за оценяване на общините-кандидатки за получаване на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


Образци към указанията за кандидатстване на общините за Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


Правила за работата по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


Правилник за дейността на Комисията по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


Указания за кандидатстване на общините за Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


 

1