Вход за потребители              

2009-06-10 / Механизми на взаимодействие между равнищата на управление в процеса на разработване и осъществяване на стратегии в публичната сфера


Категория: Основни документи

Разглежда се противоречието между безпрецедентната промяна в самата философия на държавното управление по света през ХХІ век от една страна и от друга – изостаналата му организация, наследена от предните векове. Прави се обобщението, че тенденцията е от линейно управление към управлявана децентрализация, наричана напоследък “добро управление”. Промяната към управлявана децентрализация пряко засяга модела на взаимодействие между равнищата на управление преди всичко при разработване и осъществяване на стратегии в публичната сфера.
Посочва се, че настъпващите промени в държавното управление по целия свят се дължат на факта, че “пирамидата” на класическата държавна власт губи своя връх. Вместо да е крайна, върховна инстанция държавната власт се разтваря в различни линии на безпрецедентна зависимост както “отгоре” – от външното обкръжение на държавата, така и “отдолу” – от инстанции, били доскоро единствено обект на ръководство и нищо повече. Това развитие е естествено следствие от разбиването на модела на националната държава и глобализацията, на фона на което започват да изпъкват повече отделните проблеми и групите, които те засягат.
Класическата линейна структура на държавно управление, разделено по ресори чрез съответните министерства и агенции се нуждае от известно контролирано отваряне към политическите мрежи, възникнали около конкретните проблеми, които проблеми са по същество “разтворени” в повече от един ресор. Подобна адаптация на държавното управление се нарича контролирана децентрализация, залегнала като основен принцип на т.нар. добро управление. Това развитие предстои неминуемо и пред по-неразвитите страни в обозримо бъдеще.
Прави се изводът, че що се отнася до обществената полза, доброто управление води до децентрализирано създаване и управление на обществени стратегии, конкретни политики и отделни проекти от тези, които са пряко засегнати или заинтересовани. Така устойчивото развитие на отделните публични сектори е по-ефективно.
Констатира се, че и държавата, и обществото не се възползват от потенциала на областното ниво на местното самоуправление и пропускат възможности в 4 особено важни области – регионалното развитие, реализирането на единна държавна политика в различните сфери, усвояването на средствата от европейските фондове и обществено-частните партньорства за устойчиво развитие. Тъкмо в това отношение се усеща остро липсата на областното равнище, което може да чертае кооперативни стратегически хоризонти.
Докладът е изготвен от проф. д-р Тодор Танев и представен на семинар, проведен в Министерски съвет на 20 февруари 2009 г. и съдържа 12 страници.

Изтегли документа

 

  Предишна