Вход за потребители              

2009-06-10 / Мониторинг на реформата към финансова децентрализация за 2004 г.


Категория: Основни документи

Това е втори доклад, посветен на анализа и оценката на реформата към финансова децентрализация. Той е изготвен от работната група за наблюдение и оценка на процеса на финансова децентрализациял Целта на мониторинга е да подпомогне дейността на Работната група по финансова децентрализация (РГФД) и групата по мониторинг, като предостави навременна информация на заинтересованите публични институции и обществеността за резултатите от реформата към финансова децентрализация през 2004 г. Изследването се основава на данни от редовните годишни отчети за изпълнението на държавния бюджет и на местните бюджети, както и справките за просрочените задължения на общините за периода 2002 - 2004 г. Използвани са базите данни на Министерство на финансите и НСОРБ.
Докладът е одобрен от Министерския съвет.

Изтегли документа

 

  Предишна Следваща