Вход за потребители              

2009-06-10 / Мониторинг на реформата към финансова децентрализация за 2003 г.


Категория: Основни документи

Това е първият доклад, посветен на анализа и оценката на реформата към финансова децентрализация. Той е изготвен съгласно Програмата за финансова децентрализация с и цели да подпомогне дейността на Работната група по финансова децентрализация, като представя изпълнението на политиката, финансовото състояние, ефективността и ефикасността на общинските услуги за 2003 г. - първата година от реформата.
Изследването се основава на данни от редовните годишни отчети на местните бюджети и справките за неразплатените разходи на общините за 2002 и 2003 -г.
Използвани са базите-данни на Министерство на финансите и НСОРБ.
В най-общ аспект финансовата децентрализация представлява процес на прехвърляне на ресурси, правомощия за вземане на решения и отговорности за
предоставяне на услуги от централната власт към местните власти.
Докладът е одобрен от Министерския съвет.

Изтегли документа

 

  Предишна Следваща