Вход за потребители              

2009-10-01 / Модернизиране на деконцентрираната администрация в България


Категория: Основни документи

Настоящият доклад е изготвен от Кзавие Живле, Алеко Джилджов и Патрик Нодингс, в рамките на туининг проект по Програма ФАР «Укрепване на капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения”.

Целта на настоящия доклад е въз основа на френският модел за организация на деконцентрираната държавна администрация да аргументира необходимостта от реформа, засягаща териториалните структури на държавната администрация и да представи стратегическите направления за тази реформа.
В раздел първи на доклада е представен френският модел на организация на териториалната администрация.
Втората част на доклада откроява проблемите в териториалната администрация в България и последствията от организацията й в настоящия вид с обосновка защо е необходима териториална реформа.
Третата част съдържа предложения за реформи на организацията на държавните административни служби на териториално ниво, като целта е да се определи най-напред целесъобразният периметър за провеждане на териториалната политика, а след това и организацията на отношенията между централното и местното ниво на държавните административни структури, както и организацията на отношенията на държавата и административно-териториалните единици на местно самоуправление.
Формулирани са общо 16 препоръки за развитие на деконцентрираната администрация в България.
Докладът е изготвен през м. септември 2009 г. и съдържа 42 страници.


Изтегли документа

 

  Предишна Следваща