Вход за потребители              

2011-11-15 / Мониторингов доклад "Местната и регионална демокрация в България" на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа


Категория: Общи документи

Докладът "Местната и регионална демокрация в България" е изготвен от мониторингова делегация на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа. Основната цел на мониторинга е наблюдение на спазаването на Европейската харта за местно самоуправление (Ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 17.03.1995г., в сила от 1.09.1995г., обн., ДВ, бр. 46 от 6.06.2000г.). Докладът е одобрен от 21-вата сесия на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа на 18.10.2011 г. Докладът съдържа 34 стр. в превод на български език. Докладът се състои от проект на препоръка и обяснителен меморандум. Проектът на препоръка впоследствие е гласуван като Препоръка 310 (2011) на Конгреса. Обяснителния меморандум се състои от следните теми: въведение: цел и обхват на посещението и на възложения мандат, състояние и политическо развитие, съответствие с поетите задължения и ангажименти, права на човека на местно и регионално ниво, заключения и последващи действия след мониторинговата мисия, както и 4 приложения. Предходният мониторингов доклад на Конгреса е бил изготвен през 1998 г. Очаква се следващ мониторинг да бъде извършен в периода 2015-2016 г.

Изтегли документа

 

  Предишна Следваща