Вход за потребители              

2012-07-19 / Децентрализация на училищното образование в България


Категория: Основни документи

Този доклад е изработен по проект “Децентрализация на училищното образование в България” с възложители Инициатива за местно самоуправление – Будапеща (LGI-Budapest), и Институт “Отворено общество” – Будапеща.
Докладът отговаря на необходимостта от провеждането на експертни и широки публични дискусии, които да очертаят ясна визия и насоки за добре планирани, системни и синхронизирани политики за разгръщане на цялостния процес на децентрализация в училищното образование.
През последните години образователните експерти, управляващите и местните общности в България са обединени около двете стратегически цели на училищното образование и предучилищното възпитание – необходимостта от подобряване на достъпа и от повишаване на качеството. Липсата на ясна визия за системни и синхронизирани политики за децентрализация на училищното образование и за ролята и отговорностите на различните заинтересовани страни в процеса на нейното осъществяване представлява съществено препятствие пред постигането на тези цели.
Целта на настоящия доклад е да представи платформа за широки експертни и обществени диску­сии, които да доведат до очертаването на визия и разработването на стратегия за децентрализация в сферата на училищното образование.
Докладът е издаден през 2009 г. и съдържа 71 страници.

Изтегли документа

 

  Предишна Следваща