Вход за потребители              

2012-10-08 / Актуализирана категоризация на административно-териториалните и териториалните единици в Република България


Категория: Общи документи

Министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърди актуализирана категоризация на административно-териториалните и териториалните единици в Република България като издаде Заповед № РД-02-14-2021 от 14.08.2012 г. (Обн. ДВ, бр. 66 от 28.08.2012 г., неофициален раздел). Заповедта се издава на основание на Решение на Министерския съвет № 921 от 2011 г. за определяне на критерии и показатели за категоризиране на общините, кметствата, районите и населените места в Република България, одобрената от министъра на регионалното развитие и благоустройството Методика за категоризиране на АТ и ТЕ и в съответствие с разпоредбите на чл. 36 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България. Документът съдържа общо 152 стр., 151 стр. от които са 2 приложения - категоризация на общините и категоризация на населените места.

Изтегли документа

 

  Предишна Следваща