Вход за потребители              

2013-06-24 / Базисен модел на комплексно административно обслужване


Категория: Общи документи

На 19 юни 2013 г., Министерският съвет прие Базисен модел на комплексно административно обслужване.
Базисният модел на комплексно административно обслужване е първата стъпка от набора от мерки и инициативи за цялостна промяна на начина, по който се предоставят услуги от българската администрация.
Базисният модел на комплексно административно обслужване допълва и надгражда Базисния модел за административно обслужване на принципа на „едно гише” от 2002 г.
Моделът представлява обща универсална рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване в държавната администрация. Неговата цел е да подпомогне административните органи при прилагане на принципите за комплексно административно обслужване, като предоставя структурирана цялостна методология за практическото въвеждане на комплексно административно обслужване.
С въвеждане на модела се очаква:
- Да спре предоставянето от гражданите и бизнеса на информация, която вече е налична в държавната администрация.
- Да се осигурят възможности за предоставяне на административни услуги по различни, адекватни на спецификата на всяка услуга и нуждите на потребителите канали – например заявяване на услугата на гише и получаване на документа по пощата, или заявяване по електронен път и получаване на документа на гише и др.
- Да се осигури интеграция и координация между администрациите и предоставянето на услуги.
Базисният модел на комплексно административно обслужване използва и надгражда идентифицирани добри практики в държави-членки от ЕС.

Изтегли документа

 

  Предишна Следваща