Вход за потребители              

2013-07-12 / Базисен модел за въвеждане на комплексно административно обслужване


Категория: Общи документи

Окончателната версия на базисния модел за въвеждане на комплексно административно обслужване беше приета на заседание на Министерския съвет от 19.06.2013 г.
Базисният модел на комплексно административно обслужване допълва и надгражда Базисния модел за административно обслужване на принципа на „едно гише” от 2002 г., като дава акценти и посока, която отговаря на текущото развитие на обществото и технологиите.
Моделът представлява обща универсална рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване в държавната администрация. Неговата цел е да подпомогне административните органи при прилагане на принципите за комплексно административно обслужване, като предоставя структурирана цялостна методология за практическото му въвеждане.
Акцентът на методологията е върху изискванията за осигуряване на ефективно взаимодействие и координация между отделните администрации, необходимата обезпеченост с човешки ресурси, съответните процеси и услуги, детайлен подход за изпълнение, както и възможните предизвикателства. Специално внимание е обърнато на предоставянето на по-широк набор от канали за достъп до административни услуги, тяхната съвместимост и възможностите за внедряване на нови канали.
Заложеното в модела комплексно административно обслужване е такова обслужване, при което административната услуга се предоставя без да е необходимо гражданите и бизнесът да предоставят информация или доказателства, които са вече налични в администрацията, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

Изтегли документа

 

  Предишна Следваща