Вход за потребители              

2013-10-28 / ЕТИКЕТ ЗА ИНОВАЦИИ ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО - информация за изпълнението на първата и втората процедура


Категория: Втора процедура

I. Обща информация
Република България е първата държава-членка на Съвета на Европа (СЕ), която през 2010 г. получи право (акредитация) от СЕ да присъжда на свои общини Етикет за иновации и добро управление на местно ниво (Етикета).
Етикетът представлява кристален дванадесетостен, върху чиито стени са гравирани на български език 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на СЕ (приета през октомври 2007 г. на 15-тата сесия на Конференцията на европейските министри, отговорни за местното и регионално управление, във Валенсия, и одобрена с Решение на Българското правителство през същия месец).
С Етикета се удостоверява, че управлението в дадена община отговаря на определени изисквания за качество на предоставяните административни услуги.
Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество.
Главната цел на инициативата за присъждане на Етикета е да се насърчават усилията на все повече местни власти и продуктивното съперничество между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление в България.
Прилагането на Стратегията се провежда в партньорство между Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и централната власт, в лицето на Министерство на регионалното развитие (МРР).
С Решение на Съвета по децентрализация на държавното управление през 2010 г. бе създадена Комисия за присъждане на Етикет за иновации и добро управление. Председател на Комисията е министърът на регионалното развитие, а нейни членове са представители на Омбудсмана, на общините и областите, на НСОРБ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българска стопанска камара, Център за изследване на демокрацията, Сдружение „Болкан Асист“, Българската национална телевизия и на академичните среди.
Секретариат на Комисията е Главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” (ГД СПРРАТУ) в МРР.
През 2010 г. Република България стана първата държава-членка на СЕ, която получи акредитация да присъжда на свои общини Етикет за иновации и добро управление на местно ниво (Етикета).

II. Първа процедура
България е първата държава-членка на СЕ, която през 2011 г. успешно проведе цялата процедура по прилагане на Стратегията за иновации и добро управление. В резултат на нея с Етикета бяха наградени следните 13 български общини: Димитровград, Добрич, Долна баня, Карлово, Кирково, Кнежа, Лясковец, Перник, Свиленград, Свищов, Смолян, Столична община и Търговище. Награждаването се състоя на официална церемония, проведена на 27-ми май 2011 г., в Гранитната зала на Министерския съвет. В нея участваха министърът на регионалното развитие и благоустройството, кметовете на наградените общини, представители на министерството на външните работи, членове на Комисията за присъждане на Етикета (Комисията), независими експерти, оценявали общините, и представители на различни медии. От страна на СЕ на церемонията присъства г-н Алфонсо Зарди – ръководител на Департамент за местна и регионална демокрация към Дирекция “Демократични институции”.

III. Втора процедура
След успешното провеждане на първата процедура по присъждане на Етикета, през 2013 г. предстои провеждането на Втората процедура. Решението за нейното начало бе взето на заседание на Комисията, проведено на 2-ри октомври 2012 г. Процедурата бе официално обявена на 15-ти октомври 2012 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, по време на Осмата годишна среща на местните власти в гр. Пловдив.
Процедурата включи следните основни етапи:
• Подаване на кандидатурите на общините - В определения срок за кандидатстване се получиха заявления и документи за участие в процедурата от 18 общини.
• Провеждане на социологическо проучване сред гражданите на общините-кандидатки - Изпълнението на тази дейност беше възложена на фондация „Институт за пряка демокрация” чрез проведена процедура за обществена поръчка от МРР.
• Проверка и оценяване на кандидатурите на общините, подали заявление за участие. На свое заседание през май 2013 г. Комисията утвърди списък на независими експерти, избрани след проведено интервю с представители на МРР и НСОРБ, които да оценят кандидатурите на общините, подали заявление за участие във Втората процедура. За оценка на кандидатурата на всяка община Комисията разпредели на случаен принцип по двама независими експерти, при спазване на изисквания за необвързаност. Преди да извършат оценяването на общините, утвърдените експерти преминаха задължително обучение. Експертите проверяват документите и оценяват кандидатурите на базата на утвърдената от Комисията Методика за оценка.
• След извършена оценка на кандидатурите на общините от независими експерти, на свое заседание Комисията взе решение Етикетът за иновации и добро управление на местно ниво да бъде присъден на 16 български общини, а именно: Бяла Слатина, Димитровград, Добрич, Долна баня, Кирково, Кнежа, Мездра, Перник, Поморие, Русе, Свищов, Смолян, Смядово, Столична, Троян и Търговище.
• Официалната церемония по награждаване на общините се продведе на 14-ти октомври 2013 г. по време на Деветата годишна среща на местните власти в курортен комплекс „Албена“, организирана от НСОРБ. Кристалните призове и грамотите бяха връчени на отличените общини от министъра на регионалното развитие и благоустройството – г-жа Десислава Терзиева и председателя на Управителния съвет на НСОРБ – г-н Тодор Попов. Участие в церемонията взе и г-жа Алина Татаренко – представител на Центъра за експертиза на реформата в местното самоуправление в Департамент „Демократични институции и управление“ към Съвета на Европа.

Изтегли документа

Доклад „Провеждане на анкетно проучване по прилагане на 12-те принципа за добро демократично управление в общините, подали заявление за участие във втората процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво”   


Доклади на независимите експерти за общините-кандидатки по Втората процедура   


Приложения към доклада „Провеждане на анкетно проучване по прилагане на 12-те принципа за добро демократично управление в общините, подали заявление за участие във втората процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво”   


Решение № 1 от 1-ви октомври 2013 г. за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на 2 общини по Втората процедура   


Решение № 2 от 11-ти септември 2013 г. за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на 14 общини по Втората процедура    


 

  Предишна Следваща