Вход за потребители              

2016-02-18 / Проучване на нормативната рамка за гражданското участие в други държави–членки на Съвета на Европа. Анализ на възможностите за разширяване участието на гражданите в управлението на местно ниво в България и изготвяне на предложения за нормативни промени


Категория: Общи документи

Изготвянето на аналитичния доклад за ролята на неправителствените организации и активността на гражданите в местното самоуправление бе възложено на Фондация „Институт за пряка демокрация” от Министерство на регионалното развитие и благоустройството през 2015 г. Основната цел е да се проучи нормативната рамка за гражданското участие в други държави-членки на Съвета на Европа, като се анализират възможностите за разширяване участието на гражданите в управлението на местно ниво в България и се изготвят предложения за съответните нормативни промени. Докладът съдържа 66 стр.

Изтегли документа

 

Следваща