Вход за потребители              

2016-03-02 / Добри практики на Столична община


Категория: Втора процедура

Столична община, удостоена през 2013 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с 10 свои добри практики. Тези практики са следните: "Интегрирана система за управление (ИСУ) ISO 9001: 2008 и ISO 14001:2004", "Личен план за обучение на служител", "Подобряване състоянието на околната среда на Столична община", "Подобряване на състоянието и поддръжката на речните корита в урбанизираната територия на Столична община и недопускане на кризисни ситуации, предизвикани от намалената им проводимост", "Подобряване на техническото състоянието на язовир „Мърчаево", с. Мърчаево, район „Витоша", Столична община", "Подобряване на техническото състоянието на язовир „Мрамор", с. Мрамор, район „Връбница", Столична община", "Подобряване на техническото състоянието на язовир „Суходол-2", кв. „Суходол", район „Овча купел", Столична община", "Домашно компостиране", "Овладяване популацията на безстопанствените кучета" и "Здравно - социален център за общностно развитие".

Изтегли документа

 

  Предишна Следваща