Вход за потребители              

2016-03-02 / Добри практики на община Мездра


Категория: Втора процедура

Община Мездра, удостоена през 2013 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с 7 свои добри практики. Тези практики са следните: "Работни места за всички желаещи временна работа. Равен шанс за равен старт", "Подобряване условията на живот и труд на деца и младежи с увреждания", "Управление на отпадъците в община Мездра - съвместен проект с община Враца", "Система за финансово управление и контрол", "Туристическа атракция Археологически комплекс "Калето", "Студентите работят за благоустрояването на община Мездра" и "Община Мездра и Асоциация за развитие на алтернативен туризъм - КОРИТЕН, Мездра - партньори при реализиране на младежки проекти".

Изтегли документа

Добра практика № 2 "Подобряване условията на живот и труд на деца и младежи с увреждания"   


Добра практика № 3 "Управление на отпадъците в община Мездра - съвместен проект с община Враца"   


Добра практика № 4 "Система за финансово управление и контрол"   


Добра практика № 5 "Туристическа атракция Археологически комплекс "Калето"   


Добра практика № 6 "Студентите работят за благоустрояването на община Мездра"   


Добра практика № 7 "Община Мездра и Асоциация за развитие на алтернативен туризъм - КОРИТЕН, Мездра - партньори при реализиране на младежки проекти"   


 

Следваща