Вход за потребители              

2016-03-09 / Добри практики на община Габрово


Категория: Трета процедура

Община Габрово, удостоена през 2015 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз със 6 свои добри практики. Тези практики са следните: „Приеми ме на село”, „Стратегия за управление на човешките ресурси на Община Габрово”, "Внедряване на Информационната система за работа на Общински съвет Габрово", "Разкриване на социална услуга Наблюдавано жилище чрез публично – частно партньорство между Община Габрово и Фондация за социална промяна и включване – София", "Разкриване на социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния спектър с финансовата подкрепа на частни дарители от град Тун, Швейцария - семейство Розмари и Йон Келер" и "Осъществяване на партньорски взаимоотношения между четири общини от област Габрово и разкриване на медико-социална услуга Регионален хоспис".

Изтегли документа

Добра практика № 2 "Стратегия за управление на човешките ресурси на Община Габрово"   


Добра практика № 3 "Внедряване на Информационната система за работа на Общински съвет Габрово"   


Добра практика № 4 "Разкриване на социална услуга Наблюдавано жилище чрез публично – частно партньорство между Община Габрово и Фондация за социална промяна и включване – София"   


Добра практика № 5 "Разкриване на социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния спектър с финансовата подкрепа на частни дарители от град Тун, Швейцария - семейство Розмари и Йон Келер"   


Добра практика № 6 "Осъществяване на партньорски взаимоотношения между четири общини от област Габрово и разкриване на медико-социална услуга Регионален хоспис"   


 

  Предишна Следваща