Вход за потребители              

2016-05-04 / Допълнителен протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт


Категория: Общи документи

На 29-ти януари 2016 г. Законът за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт бе обнародван в бр. 8 на "Държавен вестник". На 3-ти май 2016 г. Допълнителният протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт бе обнародван в бр. 34 на "Държавен вестник" от страна на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Допълнителният протокол ще
влезе в сила за Република България от 1-ви юли 2016 г.

Изтегли документа

 

  Предишна Следваща