Вход за потребители              

2016-05-04 / Допълнителен протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт - обяснителен доклад


Категория: Общи документи

Текстът на обяснителния доклад, подготвен на основа на дискусиите в Комитета и предаден на Комитета на министрите на Съвета на Европа, не представлява инструмент, който осигурява меродавна интерпретация на текста на Допълнителния протокол, но въпреки това може да улесни разбирането на неговите разпоредби.

Изтегли документа

 

Следваща