Вход за потребители              

2016-09-29 / Изменение на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици в Република България въз основата на проведен мониторинг през 2016 г.


Категория: Общи документи

През 2016 г. въз основа на проведен мониторинг на категоризацията на АТ и ТЕ, министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърди промени в категоризацията на едно община и 57 населени места, като издаде Заповед № РД-02-14-704 от 13.09.2016 г. (ДВ, бр. 75, 27.09.2016 г., неофициален раздел). Заповедта се издава на основание на Решение на Министерския съвет № 921 от 2011 г. за определяне на критерии и показатели за категоризиране на общините, кметствата, районите и населените места в Република България, одобрената от министъра на регионалното развитие и благоустройството Методика за категоризиране на АТ и ТЕ и в съответствие с разпоредбите на чл. 36 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България. Документът съдържа общо 4 стр.

Изтегли документа

 

Следваща