Вход за потребители              

2016-03-09 / Добри практики на община Търговище


Категория: Трета процедура

Община Търговище, удостоена през 2015 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с 2 свои добри практики. Тези практики са следните: "Изграждане на площадки за третиране и оползотворяване на отпадъци" и "Предварително третиране на смесени битови отпадъци".
...

Изтегли документа

Добра практика № 2 "Предварително третиране на смесени битови отпадъци"   


2016-03-09 / Добра практика на община Троян


Категория: Трета процедура

Община Троян, удостоена през 2015 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с една своя добра практика - "Общинска програма “Обществен форум за реализация на партньорски проекти” в община Троян".
...

Изтегли документа

2016-03-09 / Добра практика на Столична община


Категория: Трета процедура

Столична община, удостоена през 2015 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с една своя добра практика - "Мониторинг на културни събития: предизвикателства и възможности".
...

Изтегли документа

2016-03-09 / Добри практики на община Свищов


Категория: Трета процедура

Община Свищов, удостоена през 2015 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с 2 свои добри практики. Тези практики са следните: Конкурс за ученически проекти „Бизнесът дава заявка” и "Реставрация и промотиране на НОВЕ: най-мащабния римски паметник в Източна Европа".
...

Изтегли документа

Добра практика № 2 "Реставрация и промотиране на НОВЕ: най-мащабния римски паметник в Източна Европа"   


2016-03-09 / Добри практики на община Поморие


Категория: Трета процедура

Община Поморие, удостоена през 2015 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с 4 свои добри практики. Тези практики са следните:"Издаване на печатно издание на уеб страницата на Община Поморие", Програмен продукт “ПРОК-ЦЕНТЪР”, "Сключване на петгодишно споразумение между Община Поморие и Българската академия на науките" и Програмен продукт “СТОЛОВО ХРАНЕНЕ”.

...

Изтегли документа

Добра практика № 2 Програмен продукт “ПРОК-ЦЕНТЪР”"   


Добра практика № 3 "Сключване на петгодишно споразумение между Община Поморие и Българската академия на науките"   


Добра практика № 4 Програмен продукт “СТОЛОВО ХРАНЕНЕ”"   


2016-03-09 / Добра практика на община Петрич


Категория: Трета процедура

Община Петрич, удостоена през 2015 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с една своя добра практика - "Внедряване на електронни административни услуги" (Проект „Общинската администрация в Петрич – с лице към гражданите и бизнеса”).

...

Изтегли документа

2016-03-09 / Добри практики на община Павликени


Категория: Трета процедура

Община Павликени, удостоена през 2015 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с 5 свои добри практики. Тези практики са следните: "Създаване на Гео-информационна система за управление на гробищния парк в Павликени", "Фамилно компостиране", участие на община Павликени в националното проучване „Криза в системите за възлагане, изпълнение и контрол на обществените поръчки“, изпълнявано от Института за правни анализи и изследвания, участие на община Павликени в конкурса „Кмет на месеца”, организиран от сайта kmeta.bg и "Публикуване и периодично обновяване на Регистър на проектите на сайта на Община Павликени".
...

Изтегли документа

Добра практика № 2 "Фамилно компостиране"   


Добра практика № 3 участие на община Павликени в националното проучване „Криза в системите за възлагане, изпълнение и контрол на обществените поръчки“, изпълнявано от Института за правни анализи и изследвания   


Добра практика № 4 участие на община Павликени в конкурса „Кмет на месеца”, организиран от сайта kmeta.bg   


Добра практика № 5 "Публикуване и периодично обновяване на Регистър на проектите на сайта на Община Павликени"   


2016-03-09 / Добри практики на община Ловеч


Категория: Трета процедура

Община Ловеч, удостоена през 2015 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с 3 свои добри практики. Тези практики са следните: „GPS картиране, видеозаснемане и създаване на рекламен филм на туристическия регион" – Дейност №6 от проект „Устойчиво развитие на туризма, чрез ефективен маркетинг и реклама на разнообразни и атрактивни туристически продукти и услуги“, "Иновативно културно събитие „Ловеч – корени от миналото – мостове към бъдещето" и "Финансиране на граждански инициативи от Община Ловеч".
...

Изтегли документа

Добра практика № 2 Иновативно културно събитие „Ловеч – корени от миналото – мостове към бъдещето"   


Добра практика № 3 "Финансиране на граждански инициативи от Община Ловеч"   


2016-03-09 / Добра практика на община Кнежа


Категория: Трета процедура

Община Кнежа, удостоена през 2015 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с една своя добра практика - "Административни електронни услуги на гражданите".
...

Изтегли документа

2016-03-09 / Добра практика на община Долна баня


Категория: Трета процедура

Община Долна баня, удостоена през 2015 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с една своя добра практика - "Обществен съвет за сътрудничество и контрол на социалното подпомагане и социалните услуги към община Долна баня". ...

Изтегли документа

 

1 2 Следваща