Вход за потребители              

2016-03-02 / Доклад относно провеждането на Първата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво


Категория: Първа процедура

Докладът обхваща период от края на 2010 г. до май 2011 г. и съдържа описание на всички етапи от процедурата, както и изводи и препоръки за усъвършенстване на отделни дейности при провеждане на следващи процедури за присъждане на Етикета. Докладът съдържа 16 стр.
...

Изтегли документа

2011-01-26 / Покана до общините за участие в процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво


Категория: Първа процедура

България стана първата европейска страна, акредитирана от Съвета на Европа да връчи Европейския етикет за добро управление на местно ниво на българските общини, отговарящи на изискванията на СЕ за качество на управлението на местно ниво.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националното сдружение на общините в Република България отправят покана до всички общини за участие в процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.
Крайният срок за представяне на документите е 10-ти март 2011 г., включително.
Оценката и подборът на общините ще се извършва от независима, акредитирана от Съвета на Европа, Комисия за присъждане на Етикета, която е обществено-държавен орган ...

Изтегли документа

Еталон (Бенчмарк) за Етикета за иновации и добро управление   


Въпросник за общински съветници   


Заявление за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


Покана за кандидатстване   


Правила за работа по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво   


Правилник за дейността на Комисията за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво   


 

1