Вход за потребители              

2019-08-12 / ЕЛЕКТРОННА БРОШУРА С ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ НАГРАДЕНИТЕ С ЕТИКЕТА ОБЩИНИ


Категория: Четвърта процедура

Министерство на регионалното развитие и благоустройството в партньорство с Националното сдружение на общините в Република България изпълнява проект „Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро
управление на местно ниво на Съвета на Европа“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основната цел на проекта е подобряване на местното управление във все повече общини чрез стимулиране прилагането на 12-те принципа за добро управление на местно ниво, която основна цел ще бъде постигната чрез изпълнение на следните специфични цели:

   Разширяване обхвата на общините познаващи и прилагащи 12-те принципа на добро управление на местно ниво;


Изтегли документа

2018-04-26 / Добри практики на община Банско


Категория: Четвърта процедура

Община Банско, удостоена през 2017 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатства за този приз с 3 свои добри практики. Те са "