Вход за потребители              

2016-03-01 / Добри практики на общините от Първата процедура


Категория: Първа процедура

Общините, удостоени през 2011 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатстваха за този приз със свои добри практики. В настоящия обобщен материал, съдържащ 55 стр., са представени 27 добри практики на 13 общини. Добрите практики са следните:
- община Димитровград - "Подобряване на административното обслужване чрез възможност за проследяване на процеса на предоставяне на услуги", "Ден на местното самоуправление", Среща-дискусия, на тема: „Младежта в движение – да направим повече за младите хора в Европа” и "Община Димитровград приятел на детето";
- община Добрич - "Проект BG0039 – План „Бъдеще” – подобряване на капацитета на човешките ресурси в Община град Добрич за по-добро градско управление, планиране и развитие", "Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич" и "Програма за реализ ...

Изтегли документа

 

1