Вход за потребители              

2014-07-21 / Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж


Категория: Общи документи

Документът е част от Проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за
предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез
Европейския социален фонд, с регистрационен № КБ 11-31-2 от 13.10.2011 г ...

Изтегли документа

2014-07-21 / Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък


Категория: Общи документи

Документът е част от Проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за
предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез
Европейския социален фонд, с регистрационен № КБ 11-31-2 от 13.10.2011 г ...

Изтегли документа

2014-07-21 / Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследството


Категория: Общи документи

Документът е част от Проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за
предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез
Европейския социален фонд, с регистрационен № КБ 11-31-2 от 13.10.2011 г ...

Изтегли документа

2014-07-21 / Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства


Категория: Общи документи

Документът е част от Проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за
предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез
Европейския социален фонд, с регистрационен № КБ 11-31-2 от 13.10.2011 г ...

Изтегли документа

2014-07-21 / Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители


Категория: Общи документи

Документът е част от Проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за
предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез
Европейския социален фонд, с регистрационен № КБ 11-31-2 от 13.10.2011 г ...

Изтегли документа

2014-07-21 / - Издаване на удостоверение за правно ограничение


Категория: Общи документи

Документът е част от Проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за
предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез
Европейския социален фонд, с регистрационен № КБ 11-31-2 от 13.10.2011 г ...

Изтегли документа

2014-07-21 / Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 г.


Категория: Общи документи

Документът е част от Проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за
предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез
Европейския социален фонд, с регистрационен № КБ 11-31-2 от 13.10.2011 г ...

Изтегли документа

2014-07-21 / Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г.


Категория: Общи документи

Документът е част от Проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за
предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез
Европейския социален фонд, с регистрационен № КБ 11-31-2 от 13.10.2011 г ...

Изтегли документа

2014-07-21 / Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес


Категория: Общи документи

...Документът е част от Проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за
предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез
Европейския социален фонд, с регистрационен № КБ 11-31-2 от 13.10.2011 г ...

Изтегли документа

 

1 2 3 4 Следваща