Вход за потребители              

2016-04-01 / Презентации от международната конференция "Добро управление на местно ниво - предизвикателства и перспективи"


Категория: Общи документи

...

Изтегли документа

Презентация "Добро управление на местно ниво - предизвикателства и перспективи“ на г-н Иван Върляков, изпълнителен директор на Регионална асоциация на общини „Тракия“   


Презентация "Инициативи за подобряване на местното управление в Норвегия" на г-жа Грете Елингсен, заместник-министър на местното управление и модернизацията на Кралство Норвегия   


Презентация на община Димитровград на г-н Яшо Минков, заместник-кмет на община Димитровград   


Презентация на община Добрич на г-жа Боряна Андреева, Директор на дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване” в община Добрич   


Презентация на община Свищов на г-жа Янка Николова, община Свищов   


Презентация “Инициативи за подобряване на местното управление в България” на г-н Иван Аспарухов, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството   


Презентация „Delivering Efficient and Effective Public Services“ на г-н Джонатан Барбър, помощник-директор във Фондация на университетски болници „Джеймс Паджет“, Великобритания   


Презентация „Good local governance“ на г-н Фроде Фйелдсбьо, кмет на община Гйесдал, Кралство Норвегия   


Презентация „Местното самоуправление и управление на община Троян“ на г-жа Поля Димова, заместник-кмет на община Троян   


Презентация „Участие на община Габрово в Третата процедура по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа“ на г-жа Нела Рачевиц, заместник-кмет на община Габрово   


Презентация „Public Ethics: principles and tools“ на г-н Чезари Трутковски, PhD, член на изпълнителния борд на Фондация за подкрепа на местната демокрация, Полша   


Презентация „Sofia case. Good governance at the local level - Challenges and Perspectives“ на г-жа Светлана Ломева и г-жа Констанца Иванова, Столична община   


Презентация „Strategy for Innovation and Good Governance: implementation and good practice in Norway“ на г-жа Лиз Спикеленд, представител на Норвежката асоциация на местните и регионални власти   


Презентация „Transparency and Openness in Local Government. From bazaar to modern budgets: the case of funds for investments“ на г-н Сорин Йоница, експерт по реформа на публичната администрация, Експертен форум (ЕФОР), Румъния   


2013-04-11 / Методика за оценка на доброто управление в общините


Категория: Общи документи

Документът съдържа 49 страници и е разработен от омбудсмана на Република България за пригане на принципите на доброто управление в местната власт. Методиката представлява механизъм за самооценка на нивото на добро управление, постигнато в съответната община. ...

Изтегли документа

2013-03-18 / Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа


Категория: Общи документи

Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа съдържа 14 стр. Тя е приета на 15-тата редовна сесия на Конференцията на европейските министри, отговорни за местното и регионално управление, проведена на 15 и 16 октомври 2007 г. в гр. Валенсия, Испания. Пилотното участие на България в Стратегията е одобрено с Протоколно решение № 37 на Министерския съвет от 04.10.2007 г. ...

Изтегли документа

 

1