Вход за потребители              

2018-12-12 / Човешките права на местно и регионално ниво. Том 1. Наръчник за местните и регионални власти (на английски език)


Категория: Общи документи

Документът е издание на Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа и съдържа 161 стр. Основните акценти в наръчника са свързани с темите: "бежанци - търсещи убежище - мигранти", "вътрешно разселени лица (IDPs)", "роми и пътуващи етнически групи" и "ЛГБТИ общността".
...

Изтегли документа

2013-03-12 / ГРАЖДАНИТЕ РЕШАВАТ - Форми за гражданско участие във вземането на решения на местно ниво


Категория: Общи документи

Материалът съдържа 26 стр. и е осъществен в рамките на проект "Инициатива за гражданско участие". Реализиран е от Сдружение „Знание“ – Ловеч, в партньорство с Българския център за нестопанско право (БЦНП) за организациите членове на Форум „Гражданско участие“. В материала са представени накратко основните форми на гражданското участие във вземането на решения. ...

Изтегли документа

2013-03-12 / Граждански мониторинг на местно ниво - добри практики


Категория: Общи документи

Материалът съдържа 36 стр. и е изговен от Фондацията за реформа в местното самоуправление, в рамките на проект "Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните услуги". Материалът съдържа редица български и чужди добри практики за участието на граждани в управлението на местно ниво. ...

Изтегли документа

2013-03-07 / Общинско послание към кандидатите за народни представители в 42-то народно събрание


Категория: Общи документи

Общинското послание към кандидатите за народни представители в 42-то Народно събрание е прието от двадесет и петото заседание на
Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България на 28-ми февруари 2013 г. ...

Изтегли документа

2013-03-07 / Отчет за дейността на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България през 2012 г.


Категория: Общи документи

Отчетът за дейността на Управителния съвет (УС) на Националното сдружение на общините (НСОРБ) в Република България през 2012 г. e представен от Тодор Попов - кмет на община Пазарджик и председател на УС на НСОРБ, по време на 25-то заседание на Общото събрание на НСОРБ, проведено на 28.02.2013 г. в гр. София ...

Изтегли документа

2012-07-25 / ПМС № 129 - Въпроси, мнения и предложения


Категория: Общи документи

ПМС № 129 - Въпроси, мнения и предложения на секретари на общини, членове на НАСО РБ, към 23.07.2012 г. ...

Изтегли документа

2012-07-04 / Обществени съвети- устави и устройствени правилници


Категория: Общи документи

Обществените съвети действат като обществени органи, които, обединяват усилията на местните заинтересовани страни, контролират и подпомагат дейността на съответните публични институции и органите на местно самоуправление в конкретна област като образование, социално подпомагане, туризъм и др.Те подпомагат съгласуването на интересите и осигуряване на обществена подкрепа за политиката и дейностите в определена област. Формите им на функциониране са разнообразни:
•Провеждане на заседания
•Участие в работни групи, изготвящи различни документи
•Изготвяне на документи и предложения от името на съвета до кмета и/или до Общинския съвет;
•Изготвяне на становища по различни документи, които се предоставят на кмета и/или на Общинския съвет;
•Провеждане на анкетни проучвания сред гражданите по определени проблеми и "сверяване" с тях на възможните мерки за ре ...

Изтегли документа

Правилник за организацията на дейността на Консултативния съвет по образование към кмета на Столична община   


Примерни правила за дейността на училищните съвети   


Устав на районен обществен съвет-Младост   


Устройствен правилник на обществен съвет- район Младост, София   


2012-07-04 / Иновационни практики в България, отчетени от ФРМС


Категория: Общи документи

...

Изтегли документа

Сборник “Партньори за развитие” - 20 европейски практики на партньорство между местна власт и НПО 2008 г.   


Годишен сборник 2004 г.   


Годишен сборник 2003 г.   


Годишна награда на ФРМС "Община новатор" 2006 г.   


Годишно издание Иновационни практики 2007 г.   


Добри европейски практики в сферата на междуобщинското сътрудничество 2011 г.   


Добри практики от български общини в областта на прилагането на принципите на добро управление на местно ниво 2009 г.   


Гражданите като партньори - наръчник 2004 г.   


Книжка 24 Иновационни практики 2003 г.   


Книжка 25 Иновационни практики 2003 г.   


Книжка 26 Иновационни практики 2003 г.   


Книжка 27 Иновационни практики 2003 г.   


Книжка 28 Иновационни практики 2003 г.   


Книжка 29 Иновационни практики 2003 г.   


Книжка 30 Иновационни практики 2003 г.   


Книжка 31 Иновационни практики 2003 г.   


Книжка 32 Иновационни практики 2003 г.   


Книжка 33 Иновационни практики 2003 г.   


Книжка 34 "Иновационни практики" - 2004 г.   


Книжка 35 "Иновационни практики" - 2004 г.   


Книжка 36 "Иновационни практики": Евроинтеграция   


Книжка 37 "Иновационни практики": Междуобщинско сътрудничество и обществено-частни партньорства 2005 г.   


Книжка 38 "Иновационни практики" 2007 г.   


Книжка 39 "Иновационни практики" 2007 г.   


Книжка 40 "Иновационни практики" 2007 г.   


Иновационни практики 2005 г.   


Иновационни практики 2006 г.   


Обединяване на усилия и ресурси за устойчиво развитие, Сътрудничеството между общините – наръчник за практици   


Партньорства и местно управление 2005 г.   


Програма за корпоративно партньорство 2005 г.   


Сборник проекти, реализирани във втора фаза на Програма   


Управление на цикъла на проекта - наръчник 2004 г.   


 

1 2 3 Следваща