Вход за потребители              

2016-12-12 / Регионални профили: Показатели за развитие 2016 г.


Категория: Общи документи

Изследването „Регионални профили: показатели за развитие” съдържа 156 страници и се изготвя от екипа на Института за пазарна икономика и неговите партньори от Региостат с цел да се представи социално-икономическото състояние на областите в България към средата на 2016 г. и тяхното развитие от 2000 г. досега. Изследването търси отговор на въпроса какво прави едни области относително по-развити или проспериращи, а други – по-бедни или изоставащи. Регионалните профили на областите са очертани въз основа на 63 индикатора, описващи икономическото и социалното развитие на областите. Профилите на 28-те области в страната обхващат дванадесет категории, всяка от които има отношение към качеството на живот и развитието на областите. Регионалните профили са предназначени за всеки интересуващ се от регионално развитие, като надеждата ни е това издание да провокира дебати на местно ниво и да бъде осн ...

Изтегли документа

2016-03-01 / Регионални профили: Показатели за развитие 2015 г.


Категория: Общи документи

Изследването „Регионални профили: показатели за развитие 2015” съдържа 160 страници и се изготвя от екипа на Института за пазарна икономика и неговите партньори от Региостат с цел да се представи социално-икономическото състояние на областите в България към средата на 2015 г. и тяхното развитие от 2000 г. досега. Изследването търси отговор на въпроса какво прави едни области относително по-развити или проспериращи, а други – по-бедни или изоставащи. Регионалните профили на областите са очертани въз основа на 63 индикатора, описващи икономическото и социалното развитие на областите. Профилите на 28-те области в страната обхващат дванадесет категории, всяка от които има отношение към качеството на живот и развитието на областите. Регионалните профили са предназначени за всеки интересуващ се от регионално развитие, като надеждата ни е това издание да провокира дебати на местно ниво и да бъд ...

Изтегли документа

Регионални профили: Показатели за развитие 2015 г. (на английски език)   


2015-07-10 / Годишник на регионите на Евростат 2014 (английски език)


Категория: Регионална статистика

Статистическата информация е важен инструмент за разбиране и количествено определяне на въздействието на политическите решения в определена територия или регион. Годишникът на регионите на Евростат 2014 (334 стр., 10 МВ в архивиран вид) дава подробна картина, свързана с широка гама от статистически теми в регионите на държавите-членки на Европейския съюз (ЕС), както и регионите на ЕАСТ и страните-кандидатки за членство. Всяка глава представя статистическа информация в карти, цифри и таблици, придружени от описание на политическия контекст, основните констатации и източници на данни. Тези регионални показатели са представени за следните 11 теми: население, здравеопазване, образование, пазар на труда, икономика, структурна бизнес статистика, научни изследвания и иновациите, информационно общество, туризъм, транспорт и земеделие. В допълнени ...

Изтегли документа

2014-12-11 / Регионални профили: Показатели за развитие 2014 г.


Категория: Общи документи

Изследването „Регионални профили: показатели за развитие 2014” съдържа 172 страници и се изготвя от екипа на Института за пазарна икономика и неговите партньори от Региостат с цел да се представи социално-икономическото състояние на областите в България към средата на 2014 г. и тяхното развитие от 2000 г. досега. Регионалните профили на областите са очертани въз основа на 59 индикатора в търсене на отговор на въпроса какво прави едни области относително по-развити или проспериращи, а други – по-бедни или изоставащи.

Анализът на последните налични данни разкрива бавни, но осезаеми положителни тенденции на икономическо възстановяване в повечето области на страната. Поради по-късното публикуване на някои от макроикономическите индикатори на областно ниво подобрението е най-ясно видимо на пазара на труда. Тези тенденции се потвърждават и от проведените специално за целите на изсле ...

Изтегли документа

Регионални профили: Показатели за развитие 2014 г. (на английски език)    


2013-11-15 / Регионални профили: Показатели за развитие 2013 г.


Категория: Общи документи

Изследването „Регионални профили: показатели за развитие 2013” съдържа 234 страници и се изготвя от екипа на Института за пазарна икономика и неговите партньори от Региостат с цел да се представи социално-икономическото състояние на областите в България към средата на 2013 г. и тяхното развитие от 2000 г. досега. Регионалните профили на областите са очертани въз основа на 58 индикатора в търсене на отговор на въпроса какво прави едни области относително по-развити или проспериращи, а други – по-бедни или изоставащи. Профилите на 28-те области в страната обхващат осем категории, всяка от които има отношение към качеството на живот и развитието на областите – демография, икономика, данъци и администрация, инфраструктура, здраве, околна среда, образование и социална среда.
Анализът на наличните статистически данни, резултатите от проведените полеви проучвания, както и срещите на екипа ...

Изтегли документа

Регионални профили: Показатели за развитие 2013 г. (на английски език)    


2013-04-12 / Регионални профили:Показатели за развитие 2012 г.


Категория: Общи документи

Публикацията е изготвена от Института за пазарна икономика и съдържа 176 страници с подробни профили на 28-те области в България. Изследването се съсредоточава върху развитието на българските региони за периода от 2000 г. до средата на 2012 г. Категориите, върху които е насочен фокусът на изследването са: демография, икономика, бизнес среда, инфраструктура, здраве, околна среда, образование и социална среда. ...

Изтегли документа

Регионални профили: Показатели за развитие 2012 г. (на английски език)   


2013-04-11 / Регионaлна статистика за Област Бургас 2006 г. - 2011 г.


Категория: Регионална статистика

Регионална статистика за Област Бургас 2006 г. - 2011 г.
Връзка към сайт на Нaционалния статистически институт, Регионална статистика, Област Бургас:
http://www.nsi.bg/regstatbg.php?RST=13 ...

Изтегли документа

2013-04-11 / Регионaлна статистика за Област Русе 2006 г. - 2011 г.


Категория: Регионална статистика

Регионална статистика за Област Русе 2006 г. - 2011 г.
Връзка към сайт на Нaционалния статистически институт, Регионална статистика, Област Русе:
http://www.nsi.bg/regstatbg.php?RST=6 ...

Изтегли документа

2013-04-11 / Регионална статистика за Област Плевен 2006 г. - 2011 г.


Категория: Регионална статистика

Регионална статистика за Област Плевен 2006 г. - 2011 г.
Връзка към сайт на Нaционалния статистически институт, Регионална статистика, Област Плевен:
http://www.nsi.bg/regstatbg.php?RST=4 ...

Изтегли документа

2013-04-11 / Регионална статистика за Област Монтана 2006 г. - 2011 г.


Категория: Регионална статистика

Регионална статистика за Област Монтана 2006 г. - 2011 г.
Връзка към сайт на Нaционалния статистически институт, Регионална статистика, Област Монтана:
http://www.nsi.bg/regstatbg.php?RST=2 ...

Изтегли документа

 

1 2 3 4 Следваща