Вход за потребители              

2016-05-04 / Допълнителен протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт - обяснителен доклад


Категория: Общи документи

Текстът на обяснителния доклад, подготвен на основа на дискусиите в Комитета и предаден на Комитета на министрите на Съвета на Европа, не представлява инструмент, който осигурява меродавна интерпретация на текста на Допълнителния протокол, но въпреки това може да улесни разбирането на неговите разпоредби.
...

Изтегли документа

2016-05-04 / Допълнителен протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт


Категория: Общи документи

На 29-ти януари 2016 г. Законът за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт бе обнародван в бр. 8 на "Държавен вестник". На 3-ти май 2016 г. Допълнителният протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт бе обнародван в бр. 34 на "Държавен вестник" от страна на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Допълнителният протокол ще
влезе в сила за Република България от 1-ви юли 2016 г. ...

Изтегли документа

 

1 2 Следваща