Вход за потребители              

2019-02-07 / Доклад за индикаторите на финансовата децентрализация в Югоизточна Европа 2006-2017 (на английски език)


Категория: Основни документи

Докладът е седми поред и е изготвен от Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа (НАЛАС). Той съдържа 220 стр. и акцентира върху отговорностите на местните власти и капацитета им за увеличаване на приходите. Идентифицира основните
развития и предизвикателства, пред които е изправено местното самоуправление, включително събираемостта на местните данъци и такси. Структуриран е в четири раздела:

  1. - Данни и методология;
  2. - Структура и функции на общините в региона на Югоизточна Европа (ЮИЕ);
  3. - Показатели за макроикономическо развитие и финансова децентрализация;
  4. - Финансови взаимоотношения между нивата на управление в държавите-членки на НАЛАС.


По-важните изводи от доклада са:

- Продължава тенденцията по миграция към столиците и големите градове. В отделни държави 20% от населението живее в столиц ...


Изтегли документа

2018-09-18 / ПЪТЯТ КЪМ ФИСКАЛНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ: Споделяне на данък общ доход с общините


Категория: Основни документи

Изследването е изготвено от Института по пазарна икономика и съдържа 38 стр. Резюме:

"Изминалото десетилетие се характеризира с отказа на българските правителства да осъществят стратегическия си ангажимент към гражданите за фискална децентрализация. Последните значителни стъпки в посока повишаване на финансовата самостоятелност на
българските общини бяха направени в далечната вече 2007 г., когато общинските съвети получиха право да определят размера на местните данъци и такси в предварително зададени граници. Последвалият период показа, че тази стъпка е била недостатъчна и не е довела до съществена промяна в структурата на общинските бюджети:


  • - Общинските бюджети остават в силна зависимост от държавните трансфери. Близо 2/3 от бюджетите на общините се финансират от ...

Изтегли документа

2013-03-07 / Публични финанси на поднационално ниво в Европейския съюз за 2011 г. (английски език)


Категория: Основни документи

Информационният материал съдържа 36 страници и е изготвен от Съвета на европейските общини и региони. В него са включени актуални ключови показатели за местното и регионално управление, като макроикономически данни, нива на административно-териториално управление и брой на местните и регионални власти, актуални административно-териториални реформи, приходи и данъчно облагане, разходи и инвестиции, бюджетен баланс и дълг. ...

Изтегли документа

2010-11-18 / Фискалната децентрализация и местните финанси в България във времена на криза


Категория: Основни документи

Съдържа презентация на д-р Десислава Стоилова от Югозападен университет "Неофит Рилски" за фискалната децентрализация и местните финанси в България, представена на семинар в Скопие през м.октомври 2010 г. ...

Изтегли документа

2009-06-11 / Закон за общинските бюджети


Категория: Основни документи

Законът е приет през 1998 г. и урежда съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинските бюджети, бюджетните взаимоотношения между общините и централния бюджет и режимът на извънбюджетните средства на общините. ...

Изтегли документа

2009-06-10 / Система за наблюдение и оценка на финансовата децентрализация


Категория: Основни документи

Целта на този материал е да изложи някои основни съображения за изработване на система за наблюдение и оценка на програмата за финансова децентрализация в България и да предложи някои “базисни” измерители за осъществяване на реформата насочена към фискална децентрализация.
Изработено от Джеймс С. МакКала Рисърч Триангъл Институт, София, 2002 г. ...

Изтегли документа

2009-06-10 / Международният опит в управлението и финансирането на образованието и положението в България


Категория: Основни документи

Целта на този доклад е да направи кратък преглед на международния опит и установените практики във финансирането и управлението на училищното образование, както и да представи действащата организация на управлението и финансирането на този сектор в България. Докладът представя различни варианти за управление и финансиране на образователните дейности, начините за осъществяване на граждански/родителски контрол върху образователните услуги, както и разпределението на ролите и отговорностите между централната и местната власт от гледна точка на финансирането и управлението.
Докладът е изготвен от Доналд Уинклър през м април 2002 г. ...

Изтегли документа

2009-06-10 / Фискална децентрализация, общински финанси и финансови взаимоотношения между различните нива на управление


Категория: Основни документи

Тематична поредица от анализи, посветени на теорията, практиката и начина на осъществяване на реформи, насочени към фискалната децентрализация. Обхваща теми като характеристики на приходите и разходите и фискалните взаимоотношения между отделните нива на държавно управление.
Изготмено от Инициатива место самоуправление. ...

Изтегли документа

2009-06-10 / Оценка на проекта за държавен бюджет за 2004 г. от гледна точка на развитието на финансовата децентрализация


Категория: Основни документи

Оценката е изготвена от Емил Савов, ръководител на екип, Инициатива Местно самоуправление ...

Изтегли документа

2009-06-10 / Актуализирана Програма за финансова децентрализация 2002 - 2005 г.


Категория: Основни документи

Програмата за реализация на Концепцията за финансова децентрализация се изпълнява чрез оптимизиране на финансовите потоци между държавата и общините на основата на законови и подзаконови мерки.
Програмата предвижда промени в следните области:
І. Определяне и разграничаване на разходните отговорности на централната и местната власт при организирането и предоставянето на публични услуги.
ІІ. Финансиране на възложените на общините държавни разходни отговорности
ІІІ. Финансиране на общинските разходни отговорности.
ІV. Подобряване на нормативната среда за съставяне и изпълнение на общинските бюджети. ...

Изтегли документа

 

1 2 Следваща