тест
Вход за потребители              

2013-05-22 / България: Aдминистративни пречки пред бизнеса на общинско ниво. Доклад на Световната банка / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Докладът е изготвен от експерти на Световната банка като част от техническата помощ, която оказва банката за подобряване на бизнес средата в България. Принципите на доброто управление предвиждат със съдържаниeто на предварителния доклад да бъдат запознати всички заинтересовани страни, включително цитираните в доклада. ...

Изтегли документа

2011-07-29 / Доклад за изпълнение на Стратегията за децентрализация и Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2010 г. / Годишни доклади за оценка на резултатите от изпълнението на Стратегията за децентрализация


С Решение № 570 от 28 юли 2011 година Министерския съвет одобри Годишния доклад за изпълнение на Стратегията за децентрализация и Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2010 г.
Структурата на доклада включва оценка и описание на изпълнението на отделните мерки от програмата за изпълнение на стратегията за децентрализация през 2010 г., сравнения за напредъка на България в областта на децентрализацията спрямо унитарните държави в ЕС и представяне на показателите за изпълнение на отделните стратегически цели на програмата.
Вниманието на всички водещи и отговорни институции през 2010 г. бе насочено към разширяване на процеса на децентрализация, макар и с по-бавни темпове, свързани с обективни причини от влиянието на глобалната финансова и икономическа криза, посочени в изложението.
Тази възможност предоставена на отговорните институции е свързан ...

Изтегли документа

 

  Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Следваща