Вход за потребители              

2009-03-23 / Изводи от реализацията на пилотни проекти в областите Хасково, Плевен и Пловдив в рамките на проект “Засилване координиращите функции на областните съвети за развитие”


През 2007 г. беше реализиран първи етап на изпълнение на мярката. Беше изготвен аналитичен доклад, включващ преглед на нормативната база, емпирично проучване и предложения за засилване на функциите на областните съвети за развитие. Докладът беше разгледан и одобрен от Съвета по децентрализация на държавното управление, на заседанието на съвета на 22 юли 2008 г. Съветът препоръча през 2008 г. да продължи и да се разшири реализацията на пилотния проект в 3 областни администрации, в които да се поставят за изясняване проблемите, свързани със състава на съвета и необходимостта от участието на представителите на териториалните звена в него.
Докладът съдържа информация и предложения от реализацията на пилотни проекти в областите Хасково, Плевен и Пловдив.
В област Хасково цел на пилотния проект е изясняване на въпросите, свързани с оптимизиране състава на съвета и участието на представителите на териториалните звена в него.
В област Плевен цел на пилотния проект е изясняване на механизмите и възможностите за взаимодействие на областния съвет за развитие с останалите консултативни съвети и комисии на областно ниво.
В област Пловдив цел на пилотния проект е изясняване на ролята на областния съвет при координацията на секторните политики в областта като се даде и отговор на въпросите как областния съвет може да участва в процеса на координация на секторните политики и дали е целесъобразно създаването на координационен съвет на териториалните звена.
Изготвена е Концепция за преструктуриране на съществуващите съвети и комисии на областно ниво, съдържаща и предложение за промяна на статута, състава, структурата и функциите на Областния съвет за развитие.
Докладът е изготвен от екип на Регионално сдружение на общините “Марица” през м. октомври 2008 г. и съдържа 80 страници.

Изтегли документа

 

  Предишна Следваща