Вход за потребители              

2009-03-24 / Механизъм за координиране и изпълнение на секторните политики на областно ниво


Основен инструмент за осъществяването на политики в отделните области, за обхващането на различните нива на държавно управление, както и всички заинтересовани социални страни и партньори за съгласувано развитие е разработването на множество секторни стратегии, които на етапа на приложението включват държавните органи, гражданските организации и бизнеса. Докладът представя изпълнението на проект, насочен към регламентиране на механизъм за координиране и изпълнение на секторните политики на областно ниво и разработване на проект за изменение и допълнение на Устройствения правилник на областните администрации.
Изготвен е преглед на секторните политики и тяхното провеждане на областно ниво и преглед на нормативната уредба на правомощията на областния управител по секторни политики.
Описани са съществуващите комисии и съвети, имащи отношение към дейността на областните управители.
Изготвено е предложение за изграждане на Координационен съвет към областния управител.
Докладът е изготвен от екип на фирма “Ейч Ар Груп” ЕООД през м. януари 2007 г. и съдържа 234 страници.

Изтегли документа

 

  Предишна Следваща