Вход за потребители              

2009-03-24 / Оптимизиране на функциите и статута на областния управител


Предмет на доклада е изследване на статута и функциите на областните управители според действащото българско законодателство.
Докладът анализира:
- статута на областния управител и на областната администрация;
- организацията на дейността на областната администрация;
- правомощията на областния управител;
- актовете, издавани от областния управител;
- ресурсната обезпеченост на дейността на областните администрации;
- структурата и дейност на областната администрация.
Трасират се основните насоки за развитие на функциите и правомощията на областния управител и отношенията му с останалите публични институции, с което да се повишат ефективността на тяхното функциониране и да се осигури предоставяне на по-качествени услуги от администрацията
Докладът е изготвен от екип на фирма “Тера Лекс Консулт” ЕООД през м. 2007 г. и съдържа 132 страници.

Изтегли документа

 

  Предишна Следваща