Вход за потребители              

2009-04-08 / Проучване и регламентиране на процедурите за назначаване на ръководители на териториалните звена на централната изпълнителна власт


Направено е изследване на нормативната уредба, свързана със статута на ръководителите на териториални структури с цел установяване на основните характеристики на техния статут. Обобщена и анализирана е информация от действащото законодателство по отделните компоненти на статута на ръководителите на териториални структури:
�� видове администрации, към които има териториални структури
�� вид на правоотношението на ръководителите на териториални структури
�� наименования на длъжностите на ръководителите на териториални структури
�� условия за заемане на длъжностите на ръководителите на териториални структури
�� процедура по назначаване
Докладът съдържа предложения за регламентиране на процедурите за назначаване на ръководители на териториалните звена на централната изпълнителна власт. Основните от тях са участие на представители на областната администрация при провеждане на конкурси за ръководители на териториални звена и включване на областния управител в процедурата за атестиране на ръководителите на териториални звена. То следва да е фокусирано към получаване на информация за годишния работен план на ръководителя на териториалното звено с оглед правомощието на областния управител да координира дейността на териториалните звена на територията на областта.
Докладът е изготвен от екип на фирма “София Консултинг” през м. 2007 г. и съдържа 145 страници.

Изтегли документа

 

  Предишна Следваща