Вход за потребители              

2009-05-19 / Усъвършенстване на координационните механизми за осъществяване на секторните политики на областно ниво


В доклада са формулирани предложения за усъвършенстване на координационните механизми за осъществяване на секторните политики на областно ниво.
Идентифицирани са съществуващите на национално ниво стратегии, планове и програми по ключови политики. Екипът анализира общо 192 действащи програмни документи.
Изяснен е механизмът на реализация на областно ниво на стратегическите и програмни документи като се констатира, че само в 12 (по-малко от 10% от всички) стратегически документи е констатирано наличие на изискване за приемане на областна програма или план. Основният извод е, че като цяло се наблюдава все още недостатъчна степен на конкретизиране на целите и инструментите на националните секторни политики в стратегическото планиране и програмиране на областно равнище и липсата на ефективни институционални механизми за съчетаване на националния и местния интерес при изпълнението на националните секторни приоритети.
Изготвени са препоръки за усъвършенстване на координационните механизми за осъществяване на секторните политики на областно ниво, сред които препоръка за централните органи, които разработват национални стратегически документи да конкретизират целите и инструментите на националните секторни политики на областно равнище и да предвидят ефективни институционални механизми за съчетаване на националния и местния интерес при изпълнението на националните секторни приоритети.
Докладът е изготвен от екип на Асоциацията за мониторинг на управлението през м. декември 2008 г. и съдържа 44 страници.

Изтегли документа

 

Следваща