Вход за потребители              

2009-03-18 / Проучване на практиката на страни членки на Европейския съюз с функциониращи две нива на местно самоуправление


Докладът представя съществуващите модели и практики в страни-членки на ЕС с функциониращи две нива на местно самоуправление и възможността те да бъдат използвани в процеса на подготовка за изграждане на областно ниво на местно самоуправление в България, включително и за определяне на обхвата на правомощията и системата от приходоизточници.
Представен е задълбочен анализ на процесите на регионализация в Европа.
Направен е сравнителен анализ на формата на държавно устройство, териториалното деление и нивата на самоуправление в страните членки на ЕС
Представено е състоянието в три страни с близки до българския модел на административно-териториално устройство, чийто опит е най-пряко приложим за България (Чехия, Дания и Гърция). И трите изследвани страни са унитарни, със сравнително близки до българските територия и население, имат по две нива на самоуправление, извършвали са реформи в местното самоуправление и принадлежат към региони с различни модели на управление.
Формулирани са изводи и приложими препоръки за областното ниво в България относно законодателна уредба, обхват, статут, правомощия, процедури за избор, приходоизточници и взаимоотношения между децентрализираната и деконцентрираната администрация.
Докладът е изготвен през 2006 г. от Фондацията за реформа в местното самоуправление и съдържа 77 страници.

Изтегли документа

 

  Предишна Следваща