Вход за потребители              

2009-03-18 / Проучване на модели за координация на деконцентрираните звена в страните членки на ЕС със сходно административно и териториално устройство


Целта на доклада е да предложи примерни модели и механизми за координация на деконцентрираните структури на централната изпълнителна власт в България.
Точното определяне на мярата между децентрализацията и деконцентрацията в териториалното управление е определящо за ефективното и пълноценно взаимодействие между централната изпълнителна власт и органите на местното и регионалното управление и самоуправление.
Разгледана е структурата на териториалното управление в Гърция, Португалия, Словакия, Полша, Франция и Чехия.
Формулирани са изводи и приложими препоръки за изграждане на модел на координация на деконцентрираните структури в България. Констатира се, че практиката в Р.България за автономно създаване от отделните министерства на „деконцентрирани звена”, които нямат обвързаност помежду си на областно ниво не предполага ефективност на резултатите от тяхната работа. Липсата на регламент за взаимоотношенията между тях и областните администрации и местните власти е предпоставка за проблеми от общ организационен и специфичен (тематичен) характер.
Докладът е изготвен през 2006 г. от екип на Националния център за териториално развитие ЕАД и съдържа 96 страници.

Изтегли документа

 

  Предишна Следваща