Вход за потребители              

2009-03-18 / Изследване на възможна система на приходоизточници за финансиране на услугите, предоставяни от второто ниво на местно самоуправление


Целта на доклада е да проследи опита на различни европейски страни (Холандия, Гърция, Дания, Чехия и Унгария) с функциониращо второ ниво на местно самоуправление относно източниците за финансиране на услугите, предоставяни от самоуправляващите се единици.
Обект на анализ са традиционни и алтернативни практики за финансиране, като постъпления от националния бюджет, такси за услуги, местни данъци и такси, субсидии и др.
Приоритетна задача на изследователската разработка е на базата на разгледания и анализиран в детайли европейски опит и “ноу-хау”, да се систематизират препоръки за България.
Докладът е изготвен през 2007 г. и съдържа 108 страници.

Изтегли документа

 

  Предишна Следваща