Вход за потребители              

2009-05-19 / Наръчник за кметове на кметства


Настоящото издание е посветено на най-многобройните изборни представители – кметовете на кметства. То е особено ценно, защото подпомага структурите, които стоят най-близо до гражданите.
Настоящата разработка има преди всичко практическа насоченост. Темите са подсказани от практиката и многобройните запитвания. Направен е синтезиран обзор на многобройните задължения на кметствата по ЗМСМА и специалните закони. Дават се решения и отговори по въпроси свързани с:
�� процедурите за делегиране от общината на правомощия на кметствата по предоставяне на услуги;
�� възможности за обновяване на населените места със средства от Европейските фондове
�� примерни образци на документи
Направен е преглед на 20 публикации с реализирани добри практики.
Докладът е изготвен през м. 2008 г. и съдържа 56 страници.

Изтегли документа

 

  Предишна Следваща